Webinar-series on the topic “Sustainability Reporting”

The webinar-series on the topic “Sustainability Reporting” is brought to you in a collaboration between CSR Forum, SDG Leadership, Bureau Veritas Nordics, Board Management & Department of Accounting at Copenhagen Business School & Ørsted. Our aim with the webinars is to create an interdisciplinary and cross-sectoral perspective on the topic. We want to explore and unfold the […]

Fagligt samarbejde om netværk fastholdes og udvikles

Siden foråret 2020 har CSR Forum og KPMG Acor Tax i tæt fagligt parløb udviklet netværksgruppen “Tax & Sustainability”. Gruppen er organiseret, som et virksomhedsnetværk med omdrejningspunkt om fortrolighed og faglig udvikling med fokus på viden og deling af erfaringer. Der er i perioden blevet afholdt seks netværksmøder online, der har samlet 30+ nøglepersoner fra Tax […]

“Hvordan arbejder man systematisk og helhedsorienteret med bæredygtighed, som kommune?”

Den 10. juni bidrog knap 30 kommunale repræsentanter fra hele landet til endnu et spændende og givende online symposium, hvor der blevt zoomet ind på afrapportering og udvikling. Herunder programmet for eftermiddagen: 13.30 – Velkomst og introduktion til dagens program 13.35 – Globale tendenser og mega trends (På engelsk) Round table diskussion faciliteret af Dr […]

“Hvordan udvikler vi sammen Danmark i en mere sammenhængende og bæredygtig retning?”

Den 8. juni inviterede CSR Forum til online-debat, hvor vi med perspektiverende indspark fra Ulrich Bang, Klima- og energichef, Rådgivning & Videnservice fra Dansk Erhverv, udforskede og udfoldede  Et landskabsbillede anno 2021 på politikudviklingen omkring den bæredygtige dagsorden på tværs af sektorer. Et case-study med afsæt i erfaringer fra Klimapartnerskaberne – Udfordringer og potentialer ved at […]