SDG Leadership – Mandag Morgen og CSR Forum indgår partnerskab

Mandag Morgen og CSR Forum indgår partnerskab og søsætter projektet ’SDG Leadership’, der skal styrke virksomhedernes arbejde med FN’s verdensmål. Vedtagelsen af FN’s 17 verdensmål har gjort erhvervslivet til en central aktør i kampen for en global, bæredygtig udvikling. Verdensmålene giver virksomhederne et fælles sprog til at fortælle partnere – herunder lande, byer og kommuner […]

Et aktivt netværk med store ambitioner

Under overskriften “Corporate Volunteering & Co-Creation”, er CSR Forum blevet omdrejningspunkt for en række fremtrædende aktører, der har samlet sig i et dynamisk og 100 % medlemsdrevet og partnerskabsorienteret netværk. Læs mere om tilblivelsen af netværket her   Udover tilrettelæggelsen af en faglig møderække, har foråret og sommeren været præget af en høj grad af engagement […]

Strategic Reporting – En faglig møderække om CSR rapportering

Strategic Reporting – Fast møderække om CSR rapportering søsat Siden årets første faglige møde hos EY tilbage i februar, er der etableret en fast møderække for det tværfaglige netværk af indsigtsfulde praktikere og teoretikere på CSR rapporterings området. Den 7. juni blev det seneste møde i rækken afholdt. Her var det forsker Mia Kaspersen fra […]

Strategic Reporting – Sådan kommer din virksomhed i gang med CSR rapporten

På baggrund af en kvalitetskontrol af faglige udbydere på CSR- og bæredygtighedsfeltet, påbegyndt tilbage i 2016, valgte CSR Forum i 2017, at gå forrest med at udvikle et sammenhængende læringsprogram, over 4 lektioner om CSR rapportering. Alle fire lektioner blev afholdt på CBS. Blandt de mere end 10 indlægsholdere og Co-Creators fra CSR Forums faglige netværk, […]

ESG Transparency & Insights – Spørgskemaundersøgelse kvalificerer fagligt møde

Siden Økonomisk Ugebrev Ledelse og CSR Forum tilbage i januar, lancerede projektet “ESG Insights & Transparency”, har et bredt og tværfagligt netværk af aktører på ESG feltet, bidraget med indsigter. Læs mere om projektet her I foråret gennemførtes en spørgskemaundersøgelse blandt samtlige virksomheder i C20-indekset, med en svarrate på over 70 %. Resultaterne er sidenhen […]

Strategic Reporting: CSR rapportering – en monitorering af udviklingen i erhvervslivet 

Siden årsskiftet har Data & Insights teamet arbejdet på endnu et CSR Forum bidrag til danske virksomheders implementering af nye krav til CSR jf. Årsregnskabsloven. Konkret vil en løbende monitorering pågå med målet om at bidrage til et oplyst grundlag. Data & Insights indstatsen løber frem til juni 2022. Læs loven her Monitoreringen skal desuden […]