Projekt: SDG Leadership – Mandag Morgen og CSR Forum indgår partnerskab

Mandag Morgen og CSR Forum indgår partnerskab og søsætter projektet ’SDG Leadership’, der skal styrke virksomhedernes arbejde med FN’s verdensmål.

Vedtagelsen af FN’s 17 verdensmål har gjort erhvervslivet til en central aktør i kampen for en global, bæredygtig udvikling. Verdensmålene giver virksomhederne et fælles sprog til at fortælle partnere – herunder lande, byer og kommuner – hvordan deres teknologi og innovationskraft kan materialisere sig i produkter og service, der kan bidrage til at opfylde de mål, som alle FN’s medlemslande har forpligtet sig til at opfylde.

Derfor har Mandag Morgen og CSR Forum taget initiativ til projektet, SDG Leadership, der skal styrke dansk erhvervslivs arbejde med verdensmålene. SDG Leadership tilbyder en fælles platform for virksomheder og organisationer, der har en målsætning om at gøre verdensmålene til en del af deres DNA. I projektet er ambitionen bl.a. at samle relevante aktører fra den private, offentlige og civile sektor for at diskutere, dele erfaringer og udvikle nye idéer og løsninger til, hvordan erhvervslivet kan bruge verdensmålene til at skabe øget vækst og fremme en global, bæredygtig udvikling. Det skal bl.a. ske gennem afvikling af konferencer, workshops og netværk målrettet ledere på tværs af brancher og sektorer.

Mange danske virksomheder er allerede fuldt engagerede i arbejdet med at forme eksport-, innovations- og investeringsstrategier med udgangspunkt i målene. Men selvom nogle virksomheder allerede nu høster frugterne af at implementere verdensmålene i deres forretningsstrategi, oplever mange virksomheder også udfordringer –  særligt, når det handler om at omsætte målene til konkret handling.

”Der er behov for øget vidensdeling, inspiration og erfaringsudveksling på tværs af erhvervsområder, hvis flere danske virksomheder skal høste gevinsterne af at bruge verdensmålene i deres forretning. Ligeledes er der behov for konkrete redskaber til, hvordan man omsætter verdensmålene til konkret handling”, siger Karim Buus Drif, bestyrelsesformand i CSR Forum.

”Bæredygtighed og samfundsansvar er ikke længere et smarte ord til festlige lejligheder i virksomhederne. Vil man have fat i de bedste talenter og de mest ambitiøse medarbejdere, så forventer de, at deres virksomhed ikke kun er til for profitten til ejerne og aktionærerne, men at virksomheden også tjener sine penge på at opføre sig ordentlig i forhold til den verden, vi har fået overladt at forvalte, og det samfund, som virksomheden er en del af. Det er en udvikling, der passer rigtigt godt til det arbejde, som Mandag Morgens Tænketank er kendt for. Derfor projekt SDG Leadership. For bæredygtighed er en god forretning og skal have topledelsens opmærksomhed, forklarer Lisbeth Knudsen, chefredaktør og direktør hos Mandag Morgen.

CSR Forum kontaktperson

Bibi Kristiansen, CSR Forum Partnerships

Kontakt Bibi her

Skriv et svar