Tax Governance – møderække om ansvarlig skattepraksis

Virksomhedernes skattebetalinger er under stigende offentlig bevågenhed. En række spektakulære sager om skatteunddragelse har intensiveret offentlighedens opmærksomhed på både landes og virksomheders skattepolitikker, tilgængelige oplysninger og etiske principper for skattetænkning.

Den intensiverede opmærksomhed har allerede betydet nye krav til virksomheder, og det er forventeligt at flere EU-regler ser dagens lys i de kommende år. Mange virksomheders ledere søger derfor svar på både nye regler og hvordan nye principper for virksomhedens skattepolitik skal ind-rettes og kommunikeres. Denne møderække giver svar, praktiske eksempler og debatterer grænser, principper og ny lovgivning for Tax Governance i erhvervslivet og for investorer.

Med afsæt i ovenstående virkelighedsbillede, har CSR Forum samlet en række eksperter og praktikere, der sammen har indgående kendskab og holdninger til skatteforhold. Deltagerne får med nærværende faglige møderække dermed indsigt i hvor diskussionen om virksomhedernes skattebetalinger bevæger sig hen, samt en række konkrete erfaringer til at formulere nye skattepolitikker i en ny virkelighed med nye regler og øget opmærksomhed fra offentligheden.

Målgruppe

Møderækken henvender sig til rådgivere og ledere på mellem- eller topniveau på tværs af brancher, der arbejder professionelt med skat og samfundsansvar. Fælles for deltagerne er, at de tager skattepolitik og ansvarlighed alvorligt og erkender, at betingelserne vil ændre sig markant de kommende år.

Møderækken er særlig relevant for CFO´er, CSR-chefer, Compliance-ansvarlige, Skattechefer, IR-ansvarlige, repræsentanter for NGO´er samt professionelle investorer.

Fagligt afsæt

Møderækken er tilrettelagt med afsæt i CSR Forums viden om Tax Governance og erfaringer fra lignende læringsforløb med samme faglige omdrejningspunkt. Find eksempel på lign. forløb her

Udpluk af temaer

  • Sådan rapporterer top 100 om skatteforhold
  • Grænser og principper for Tax Governance
  • Forskel på skatterådgivning og skattevejledning
  • Skatteincitamenter og strategiske tilgange 
  • Kapitalforvalters Tax engagement

Kalender

  • 5/5 – 14.00-17.00
  • 1/10 – 14.00-17.00
  • 10/11 – 14.00-17.00

Møderækken afholdes 

Hos CSR Forum – Klingseyvej 15B, 2720 Vanløse

Pris

  • 1.500 kr ex. moms. pr. møde
  • 4.000 kr. ex. moms for den samlede møderække

I priserne indgår 12 måneders CSR Forum medlemsskab

Tilmelding og info

Skriv til CSR Forums på mail csrforum@csrforum.dk

Skriv et svar