SDG Leadership: Netværk for bæredygtige kommuner

“I 2019 samlede netværket medlemmer fra 14 forskellige kommuner på tværs af hele landet. I 2020 udvider vi medlemskredsen og kapaciteten”

Fagligt afsæt og mission

I 2019 etablerede CSR Forum i samarbejde med Tænketanken Mandag Morgen, udvalgte kommuner og førende eksperter nærværende netværk med fagligt omdrejningspunkt om FNs verdensmål og kommunernes indsats. I 2020 udvides netværket. Missionen med netværket er at accelerere en bæredygtige udvikling på tværs af kommunegrænser via et netværk, hvor der etableres et fælles fagligt afsæt for en bæredygtig omstilling med udgangspunkt i den nationale baseline, der offentliggøres af DanmarksStatistik sommeren 2020, til understøttelse af en operationalisering af verdensmålene i en lokal kontekst.

Fokus i 2020/2021

Netværket samler politikere, strateger og praktikere på tværs og vil frem til sommeren 2021 fokusere på, hvordan den baseline for verdensmålene i en dansk kontekst, der offentliggøres sommeren 2020, kan omsættes i en meningsfuld handlings- og målramme i for danske kommuner.

Fremdriften mellem møderne varetages af netværks- sekretariatet, som til dagligt drives i en joint venture mellem CSR Forum cphfacilitation.

Sekretariatet fungerer ligeledes rådgivende med mulighed for det fleksibel 1-til-1 sparring online for det enkelte medlem.

Program

Programmet kombinerer tre fysiske netværksmøder og tre webbaserede møder. På alle møderne afvejes ny viden, faciliterede læring og networking.

29. oktober – “Fra verdensmål til vores mål”

María A. Petrera, Manager, SDG Strategy & Innovation, Deloitte og Lene Sternsdorf, Klimakoordinator Sønderborg Kommune (København)

30. november – ”Tilblivelsen- ideerne og arkitekturen bag” – Christian Friis Bach, tidl. undergeneralsekretær i FN, tidl. minister for udvikling (Online)

28. januar – “Verdensmålene – et bidrag til kvalificering af vores strategier og handlinger” – Niels Nybye Ågesen, Kommunaldirektør, Vejle Kommune (Vejle)

16. marts – Verdensmålene – en operationalisering ind i en kommunal kontekst, drivers, barrierer og effekter” Line Vind, Chefkonsulent, Gladsaxe Kommune (Online)

4. maj – Interessenter, samskabelse – at udvikle resultater, kompetencer og kapacitet” – Henriette Kahré Freris, Senior forretningsudvikler, SDG Business Booster Consultant, Erhvervshus, Hovedstaden (Online)

10. juni – Dokumentation, måling, afrapportering og kommunikation” – Jette Søndergaard Hansen, Strategisk programchef, Direktionssekretariatet, Herning Kommune (Herning)

Netværket som videncenter

Organiseringen af netværket i et større fagligt økosystem, hvor også virksomhedsledere, forskere og førende eksperter indgår, gør det muligt at indsamle og dele best practice cases, nyeste viden og indsigter på tværs. Det sker ved 3 fysiske heldagsmøder og tre 2 timers webinarer. 

Den kollektive videnbase styrkes løbende via aktionslæring i felten blandt de mere end 150 virksomheder, kommuner, uddannelsesinstitutioner, brancheorganisationer m.fl., som er en del af SDG Leadership Community’et og som løbende indrapporterer på nye erfaringer og inspiration.

Netværkssekretariatet udfører årligt en spørge- skemaundersøgelse blandt landets kommuner for, at sikre relevansen i det faglige indhold, som netværket beskæftiger sig med.

Der er desuden nedsat en tværfaglig aktionsforsknings- gruppe, der vil besøge kommuner i netværket for at observere og indgå i udforskende dialoger med lokale aktører og interessenter.

Vi deler vores viden med omverden, idet der – med afsæt i vores mange vidensgenerende initiativer – løbende udgives rapporter, best practice cases, værktøjer m.m. på relevante websider og via udvalgte mediepartnere.

Teamet og eksperterne bag

Sekretariatet drives dagligt af Gitte Grove Poulsen Tidl. Chief Resilience Officer, Vejle Kommune, Flemming Olsen – Tidl. direktør, Herlev Kommune, Peder Kjøgx – Senior rådgiver, cph Facilitation og Karim B. Drif, SDG Leadership Consultant, CSR Forum.

Vores SDG leadership ekspertpanel er tværfagligt sammensat og tæller blandt andre Camilla Brückner, Direktør for FNs Nordiske kontor, Katherine Richardson, Professor, KU, Steen Hildebrandt, Ph.D., professor emeritus, Rasmus Nicolai Due Skov, Head of Group Sustainability, Ørsted og Malene Thiele, CSR-chef i Dansk Erhverv. Besøg SDG Leadership ekspertpanelet her

Mere info om SDG Leadership netværket: Bæredygtige kommuner

Skriv til csrforum@csrforum.dk

Skriv et svar