Kort om CSR Forums demokratiske tilstand og lidt om fremtiden!?

I november og december 2016 valgte en håndfuld passive CSR Forum-topfolk at træde tilbage fra det demokratisk forpligtende tillidshverv, som bestyrelsesmedlemmer i CSR Forum, herunder at undsige sig alle forpligtelser i relation til foreningens regnskab for den gældende valgperiode på 2 år. For at sikre de udtrædende bestyrelsesmedlemmer, den blivende bestyrelse og ikke mindst den demokratiske proces i […]

CSR Forum siden sidst

Siden begyndelsen af 00’erne  har CSR Forum været et af Danmarks foretrukne faglige samlingssteder for professionelle på CSR- og bæredygtighedsområdet. Mere end 1000 personer har over tid været i forbindelse med CSR Forum, som menige medlemmer, nyhedsbrevsmodtagere, aktive frivillige, samarbejdspartnere, oplægsholdere, skribenter, bestyrelsesmedlemmer, følgere på LinkedIn eller på anden vis. Se billedet i toppen af […]