CSR rapportering – vi følger fortsat udviklingen

Siden december 2017 har vi i CSR Forum overvåget danske virksomheders implementering af nye krav til CSR jf. Årsregnskabsloven Målet er fortsat at bidrage til et oplyst grundlag, som henter CSR rapportering fra en omkostning til en rentabel investering hos den enkelte virksomhed. I juli sidste 2018 lancerede vi de første indsigter fra monitoreringen. Indsigter […]

Konference om FNs verdensmål i samarbejde med Dagbladet Børsen

Formålet med konferencen  I tråd med CSR Forums formålsparagraf og Dagbladet Børsens redaktionelle linje, ønsker vi gennem en udforskende debat og via en række best practice cases, at inspirere den enkelte deltager til stragetisk, at sammentænke vækst på bundlinjen med  bæredygtighed. Læs meget mere om selve konferencen her Program Programmet for dagen vil bl.a. indeholde […]

Fra et passivt medlemsskab til et handlekraftigt fællesskab 

Over de seneste 3 år er CSR Forum bevæget sig fra at være en lukkede medlemsforening til at være en progressiv interesseorganisation, der læner sig ud i verden for at etablere meningsfulde partnerskaber, skabe transparens og skubbe til den bæredygtige udvikling.  I takt med udviklingen har CSR Forum gennemgået en definerende organisationsudvikling, hvor hovedfokus har […]

Tax Governance konference for fulde huse

Den 20. marts inviterede CSR Forum i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Samfundsansvar til en udsolgt konference om ansvarlig skattepraksis (Tax Governance).   Resumé Virksomhedernes skattebetalinger er under stigende offentlig bevågenhed. En række spektakulære sager om skatteunddragelse har intensiveret offentlighedens opmærksomhed på både landes og virksomheders skattepolitikker, tilgængelige oplysninger og etiske principper for skattetænkning. Den intensiverede […]