Online møder skærper vores fælles viden om verdensmålene – SDG Leadership

Over fem online-møder har vi her i november og december dykket vi ned i substansen, udfoldet og udforsket verdensmålene. Formålet har været at skærpe de indsigter, dialoger og perspektiver, som vi allesammen bærer med os videre ind i 2021.  Møderækken 9. november  Kl 12.30-14.00 – “Hvorfor verdensmålene er vigtige…, og hvordan de egentlig går og har det?“. Analyse […]

Værdiskabelsen ved en tæt kobling af skattepraksis til virksomhedens CSR/Sustainability/SDG

Den 11. november afholdte netværksgruppen for ansvarlig skattepraksis og CSR/Sustainability/SDG, årets sidste netværksmøde. Her gav Søren Dalby, Corporate Tax Partner, KPMG Acor Tax en opsamling på netværksforløbet i 2020; “Hvad har vi lært om værdiskabelsen ved en tæt kobling af skattepraksis til virksomhedens CSR/Sustainability/SDG”.  Efterfølgende bidrog Frances Iris Lu, Head of CSR & Sustainability Services, KPMG Denmark med et crash […]

Netværk skubber til praksis for CSR/ESG/Sustainability reporting

Den 12. november mødtes gruppen online for at dele indsigter, sparre og diskutere. Birgitte Mogensen, Founder Board Mangement og Formand USB udvalget, FSR – danske revisorer, var dagens faglige indpisker med flg. relevante indspark: “Best practice for CSR/Sustainability/Klima rapportering med udgangspunkt i årets nominerede og vindere i regi af CSR Prisen 2020”   “Redegørelse om dataetik – […]

Kommuner for fremtiden

“Hvordan anvender vi – mest optimalt – den ny danske baseline for verdensmål, som et brugbart værktøj der understøtter mål- og implementeringsarbejdet i vores kommuner?” Dette spørgsmål blev den 29. oktober belyst i en åben dialog- og udviklingsramme med over 30 deltagende kommuner på tværs af 12 kommuner. Opsamling  Præsentation af det ny SDG Leadership Videncenter, formålet […]