SDG Leadership kursus skudt i gang

Den 14. maj afholdte CSR Forum i samarbejde med tænketanken Mandag Morgen og Altinget Uddannelse den første af fire undervisningsdage i forbindelse med den nyeste SDG Leadership knopskydning – et kursusprogram, hvor der relativt kort tid efter lanceringen, tilbage i februar, måtte meldes udsolgt. Dagen blev gennemført med mulighed for både fysisk fremmøde jf. de […]

SDG Leadership kursusprogram til mode- og tekstil branchen

CSR Forum lancerer i samarbejde med rådgivningsvirksomheden In futurum og Altinget her et kursusprogram med verdensmålene, som ramme for fremtidens modebranche. Gennem vidensdeling, praktisk erfaring, og specialsyede udviklingsforløb viser vi hvordan Verdensmålene kan implementeres til gavn for virksomheden, mennesker og planeten. Missionen med forløbet Målet er at give danske modevirksomheder en håndgribelig tilgang til bæredygtighedsstrategi baseret på […]

SDG Leadership kursus – Verdensmålene fra 1-17 (A-Å)

Verdensmålene har i rekordtempo opnået en genkendelighed og gennemtrængning i Danmark som det er få internationale aftaler forundt. Fra jakkesæt reverset på vores politikere over virksomhedsstrategier til produkter i supermarkedet. Verdensmålene tilbyder en ligetil og visuelt appellerende strategi for planeten og vi der bebor den. Et globalt håndslag på, hvor vi burde bevæge os hen […]

TAX Governance – møderække om ansvarlig skattepraksis

Virksomhedernes skattebetalinger er under stigende offentlig bevågenhed. En række spektakulære sager om skatteunddragelse har intensiveret offentlighedens opmærksomhed på både landes og virksomheders skattepolitikker, tilgængelige oplysninger og etiske principper for skattetænkning. Den intensiverede opmærksomhed har allerede betydet nye krav til virksomheder, og det er forventeligt at flere EU-regler ser dagens lys i de kommende år. Mange […]

Kursus – CSR rapportering

CSR rapportering er steget betydeligt i omfang de senere år. Udviklingen er en naturlig konsekvens af lovkravet om rapportering af samfundsansvar, som blev indført fra 2013/2014 og berører de ca. 1.100 største danske virksomheder.  På trods af de øgede krav til rapportering er det stadig uklart for mange virksomheder, hvordan man rapporterer på den rigtige […]

C40 – CSR Forum sætter fokus på byen, som katalysator for bæredygtig transformation

I samarbejde med SDG Leadership, Mandag Morgen, cph facilitation, Growing Pathways og Aktionsuniversitet (Webside på vej), inviterer CSR Forum den lokale og den globale omverden til et to dages program den 7.og 8. oktober. Programmet tilgodeser … CSR Forums netværk, SDG Leadership Community’et og gratister. De to dage byder på følgende aktiviteter: Netværksmøde for kommunale […]