SDG Leadership: Netværk for bæredygtige kommuner

“I 2019 samlede netværket medlemmer fra 14 forskellige kommuner på tværs af hele landet. I 2020 udvider vi medlemskredsen og kapaciteten” Fagligt afsæt og mission I 2019 etablerede CSR Forum i samarbejde med Tænketanken Mandag Morgen, udvalgte kommuner og førende eksperter nærværende netværk med fagligt omdrejningspunkt om FNs verdensmål og kommunernes indsats. I 2020 udvides […]

SDG Leadership kursus skudt i gang

Den 14. maj afholdte CSR Forum i samarbejde med tænketanken Mandag Morgen og Altinget Uddannelse den første af fire undervisningsdage i forbindelse med den nyeste SDG Leadership knopskydning – et kursusprogram, hvor der relativt kort tid efter lanceringen, tilbage i februar, måtte meldes udsolgt. Dagen blev gennemført med mulighed for både fysisk fremmøde jf. de […]

Indsigter i markedet for CSR/Sustainability rådgivning

Gennem sit samarbejde med danske virksomheder og offentlige myndigheder er rådgivere indenfor CSR/Sustainability en afgørende driver og ressource i den bæredygtige transformation.  I 2019/2020 påviste CSR Forum’s analyser af markedet for CSR/Sustainability et hurtigt voksende antal rådgivere med flere end 200 virksomheder på tværs af brancher og antal ansatte.  En spørgeskemaundersøgelse gennemført i perioden den […]

SDG Leadership kursusprogram til mode- og tekstil branchen

CSR Forum lancerer i samarbejde med rådgivningsvirksomheden In futurum og Altinget her et kursusprogram med verdensmålene, som ramme for fremtidens modebranche. Gennem vidensdeling, praktisk erfaring, og specialsyede udviklingsforløb viser vi hvordan Verdensmålene kan implementeres til gavn for virksomheden, mennesker og planeten. Missionen med forløbet Målet er at give danske modevirksomheder en håndgribelig tilgang til bæredygtighedsstrategi baseret på […]

SDG Leadership kursus – Verdensmålene fra 1-17 (A-Å)

Verdensmålene har i rekordtempo opnået en genkendelighed og gennemtrængning i Danmark som det er få internationale aftaler forundt. Fra jakkesæt reverset på vores politikere over virksomhedsstrategier til produkter i supermarkedet. Verdensmålene tilbyder en ligetil og visuelt appellerende strategi for planeten og vi der bebor den. Et globalt håndslag på, hvor vi burde bevæge os hen […]

TAX Governance – møderække om ansvarlig skattepraksis

Virksomhedernes skattebetalinger er under stigende offentlig bevågenhed. En række spektakulære sager om skatteunddragelse har intensiveret offentlighedens opmærksomhed på både landes og virksomheders skattepolitikker, tilgængelige oplysninger og etiske principper for skattetænkning. Den intensiverede opmærksomhed har allerede betydet nye krav til virksomheder, og det er forventeligt at flere EU-regler ser dagens lys i de kommende år. Mange […]