Dialogmøde 1 – CSR Forums konsulentnetværk

27.02.2018 @ 9:00 - 12:00 - Dagsorden 09.00-09.30 Fælles morgenkaffe og networking 09.30-09.40 Velkomst og præsentation af foreningen v. CSR Forums formand 09.40-10.00 Korte case-præsentationer inkl. motivation og gevinst ved at deltage i netværk. 10.00-11.00 Workshop :  åben dialog om fordele ved en tværfaglig og kollektiv organisering i netværk. 11.00-11.15 Opsamling inklusiv indsamling af konkrete forslag fra deltagerne. 11.15-12.00 Networking og [...]

Nytårskur for udvalgte CSR Forum ildsjæle

26.01.2018 @ 15:00 - 17:30 - I løbet af 2017 har ildsjæle lagt tusinder af timer i at reorganisere og relancere CSR Forum efter en række års stilstand. Det fejres med kransekage og bobler og en afslappede ramme, hvor der opfordres til uformel networking. Lukket event.  

Generalforsamling 2017

20.12.2017 @ 16:30 - 17:30 - Deltag til vores generalforsamling onsdag den 20. december. Vi har brugt det seneste år på at bygge et solidt grundlag for foreningen og glæder os til at præsentere det for dig. Derudover forelægger vi naturligvis regnskabet, og der vælges bestyrelse og bestyrelsessuppleant. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling indeholder følgende punkter Jf. foreningens vedtægter: 1. Valg af dirigent [...]