SDG Leadership workshop for kommuner og offentlige organisationer

Dato/klokkeslæt
21.11.2018 | 9:30 - 13:30

Lokation
Mandag Morgen, Ny Kongensgade 10, , 1472 København K


Værdi på flere bundlinier (Intro)

Udgangspunktet er at SDG’erne (verdensmålene) skal tænkes helt ind i de offentlige organisationers kerneopgave. SDG’erne handler om at lede og udvikle lokale bæredygtige samfund.

Når vi flytter fokus fra den mere lukkede, formelle organisation, der giver service til borgeren, til den offentlige organisation som et rodnet af værdiskabende relationer, bliver det muligt at skabe nye løsninger, at se sammenhænge og at håndtere kompleksitet.

Udgangspunktet er således, at SDG’erne ikke kun handler om at måle eksisterende grønne indsatser. Det handler også om at bruge SDG’erne som driver for at iværksætte et ledelsesmæssigt skift.

Når SDG’erne bliver brugt til at skabe og lede transformationer og sammenhænge kan offentlige organisationer potentielt skabe værdi på flere bundlinjer.

Baggrund for workshoppen

Altinget/Mandag Morgen og CSR Forum er gået sammen i et partnerskab, som har til formål, at styrke danske organisationers arbejde med verdensmålene. I tråd med verdens mål nummer 17 (Partnerskaber for handling), bringer SDG Leadership, relevante aktører fra den private, offentlige og civile sektor, sammen i fire faglige netværk for – på et oplyst grundlag – at diskutere og samskabe nye metoder til, hvordan erhvervslivet og kommunerne kan bruge FNs verdensmål (SDG’erne) til at skabe øget vækst og samtidig fremme en bæredygtig udvikling. Læs mere om SDG Leadership projektet her

Offentlige direktører og ledere inviteres med til at kickstarte SDG Leadership netværket for offentlige organisationer gennem en samskabende proces. Processen, der samtidig er en aktionsforskningsproces, startes med en workshop og en konference, som skal inspirerer kommunerne til at skabe og formidle viden.

I samarbejde med forskerteamet Christa Breum Amhøj og Oleg Koefod, startes procesen med afsæt i workshoppen. Deltagerne samskaber fagligt indhold med afsæt i deres arbejde med SDG’erne. Resultatet formidles i februar på netværkets første konference. Deltagelse i workshoppen er gratis

Målgruppe

Kommunale direktører og offentlige ledere, der har stærke ambitioner på deres organisationers og samfundets vegne og derfor søger nye løsninger på morgendagens udfordringer.

Indlægsholdere til workshoppen

  • Line Vind, Chefkonsulent, Strategi, kommunikation og HR, Gladsaxe Kommune
  • Frank E. Andersen, Kommunaldirektør, Slagelse kommune
  • Ulla Varneskov, Chief Resilience Officer – chefkonsulent, Integration, boligsocialt samarbejde & resiliens, Vejle Kommune

Listen opdateres løbende. Forbehold for ændringer.

Deltag på workshoppen 

  • Tilmeldingsfristen er fredag d. 9 november
  • Efter først-til-mølle-princippet. Max 15 deltagere.
  • For tilmelding skriv til sekretariatet@csrforum.dk