Tax Governance Konference

Dato/klokkeslæt
20.03.2019 | 8:30 - 15:30

Lokation
Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København K


Konferencens faglige fokus

CSR Forum er gået sammen med erhvervsmediet Øknomisk Ugebrev Samfundsansvar og tilrettelagt Tax Governance konferencen. Missionen med konferencen er fagligt, at bidrage til en oplyst debat om Tax Governance samtidig med at deltagerne gives mulighed for at dele indsigter og erfaringer.

Virksomhedernes skattebetalinger er under stigende offentlig bevågenhed. En række spektakulære sager om skatteunddragelse har intensiveret offentlighedens opmærksomhed på både lande og virksomheders skattepolitiker, tilgængelige oplysninger og etiske principper for skattetænkning. Den intensiverede opmærksomhed har allerede betydet nye krav til virksomheder, og det er forventeligt at flere EU-regler ser dagens lys i de kommende år. Mange virksomheders ledere søger derfor svar på både nye regler og hvordan nye principper for virksomhedens skattepolitik skal indrettes og kommunikeres. Denne konference giver svar, praktiske eksempler og debatterer grænser, principper og ny lovgivning for Tax Governance i erhvervslivet.

Det får du…

På konferencen har vi samlet en række eksperter og praktikere, der sammen har indgående kendskab og holdninger til det skatteforhold. Deltagerne får dermed indsigt i, hvor diskussionen om virksomhedernes skattebetalinger bevæger sig hen, samt en række konkrete erfaringer med at formulere nye skattepolitiker i en ny virkelighed med nye regler og øget opmærksomhed fra offentligheden.

På mødet vil du desuden få udleveret en faglig materialepakke, herunder et kompendium om Tax
Governance skræddersyet til dagen, som du kan tage med dig hjem og anvende i dit eget arbejde
med Tax Governance.

Målgruppe

Konferencen henvender sig til rådgivere og ledere på mellem- eller topniveau på tværs af brancher, der arbejder professionelt med skat og samfundsansvar, og både ser potentialer og risici i det nye erhvervsparadigme.  Fælles for deltagerne er, at de tager skattepolitik og bæredygtighed alvorligt og erkender, at betingelserne vil ændre sig markant de kommende år. Konferencen er særlig relevant for CFO´er, CSR-chefer, Compliance-ansvarlige, Skattechefer, IR-ansvarlige og repræsentanter for NGO´er.

Program for dagen

Under udvikling