Om CSR Forum

 • Vi har mere end 15 år på bagen
 • Vi har medlemmer fra alle sektorer der til dagligt arbejder professionelt med Sustainability/CSR/ESG/SDG/Circularity
 • Vi forholder os altid objektivt, uvildigt, sagligt og fagligt til vores omverden 
 • Vi forholder os helhedsorienteret og tværfagligt til kompleksiteten i den bæredygtige transformation af vores samfund
 • Vi læner os altid op af nyeste viden i form af forskning og best practice 
 • Vi holder os orienteret ved løbende at overvåge samfundsudviklinger og trends på tværs af sektorer, markeder og landegrænser  
 • Vi faciliterer et fortroligt og fagligt rum for den løsningsorienterede dialog
 • Vi udvikler og afprøver sammen med vores medlemmer brugbare medtoder/værktøjer
 • Vi fordrer ny-tænkende partnerskaber på tværs af konventionelle strukturer
 • Vi deler altid med omverden
 • Vi er en forening

Organisering af lederskabet

Den øverste myndighed i CSR Forum er generalforsamlingen. Med opbakning fra bestyrelsen er det sekretariatets opgave, at sikre at strategien eksekveres i tråd med vores formål.

Bestyrelsen består af:

 • Forperson – Karim B. Drif
 • Næstforperson – Allan Duus
 • Kasserer – Charlotte Nielsen
 • Bestyrelsesmedlem – Christel S. Thrane
 • Bestyrelsesmedlem – Kristian Risager
 • Revisor – Lars Silva Fløistrup (Ikke medlem af bestyrelsen)

CSR Forums sekretariat 

Læs om sekretariatet og kom i kontakt her

Åbenhed og afrapportering 

Transparens er et mantra for CSR Forum. Det gælder også i relation til os selv.

Ved løbende at kommunikere om foreningens aktiviteter på bloggen, sikrer vi at omverden til hver en tid kan følge med i hvad, der sker inde bag “betalingsmuren”.

Derudover tilgængeligøres årligt en afrapportering, som præsenteres af bestyrelsen og den fungerende sekretariatsleder på den årlige generalforsamling.

Vores regnskaber:

Vores vedtægter:

 • Rekvireres ved at skrive til os på csrforum@csrforum.dk

CSR Forum & Databeskyttelsesforordningen

CSR Forum overholder regler for foreningers og frivillige organisationers behandling af almindelige persondata og personoplysninger, herunder billeder.

Jf. foreningens slettepolitik, kan du selv afmelde dig foreningens interessentdatabase. Skriv direkte til: afmelding@csrforum.dk