Om foreningen 

I mere end 15 år har vi været Danmarks fortrukne faglige samlingspunkt for virksomhedsledere, forskere, konsulenter, eksperter og andre proaktive aktører på CSR og bæredygtigheds feltet.

Alle aktiviteter i CSR Forum bidrager til skabelsen af værdifuld transparens og opbygningen af et meningsfuldt community.

Med et fagligt afsæt i foreningstanken, faciliterer CSR Forum i dag en lang række værdiskabende partnerskaber på tværs af fageksperter, virksomheder, organisationer brancher og sektorer.

Partnerskaberne er omdrejningspunktet for kvalitetssikringen af foreningens aktiviteter og grundlaget for produktionen af indhold til den integreret kommunikationsplatform. 

Formålet med det hele 

CSR Forums formål er at synliggøre muligheder og nytænkende partnerskaber på tværs af organisationer, brancher og sektorer, på CSR- og bæredygtighedsfeltet.

Organisering af lederskabet

Den øverste myndighed i CSR Forum er generalforsamlingen. Med opbakning fra bestyrelsen er det sekretariatets opgave, at sikre at strategien eksekveres i tråd med formålet.

Bestyrelsen består af:

  • Formand – Karim B. Drif
  • Næstforkvinde – Maria W. Reinhard
  • Kasserer – Christoffer S. Karlog
  • Bestyrelsesmedlem – Christel S. Thrane
  • Bestyrelsesmedlem – På valg i december 2018
  • Bestyrelsesmedlem – På valg i december 2018
  • Bestyrelsesmedlem – På valg i december 2018
  • Suppleant – Malene Brandt
  • Revisor – Allan Duus (Ikke medlem af bestyrelsen)

Læs mere om sekretariatet her

Åbenhed og afrapportering 

Transparens er et mantra fra CSR Forum. Det gælder også i relation til os selv.

Ved løbende at kommunikere om foreningens aktiviteter på bloggen, sikrer vi at omverden til hver en tid kan kigge med i hvad, der sker inde bag betalingsmuren på de 1.000 kr., som et årligt medlemskab koster.

Derudover udgives årligt en integreret afrapportering, som præsenteres af bestyrelsen og den fungerende sekretariatsleder på den årlige generalforsamling i december måned.

Kontakt den fungerende sekretariatsleder for nærmere her