Et fællesskab med passion for fremtidssikret løsninger

I mere end 15 år har vi været Danmarks fortrukne faglige samlingspunkt på CSR og bæredygtigheds feltet, for CSR og bæredygtigheds frontløbere.

Over de seneste 3 år har CSR Forum bevæget sig fra at være en lukket medlemsforening til at være en progressiv interesseorganisation, der læner sig ud i verden for at etablere meningsfulde partnerskaber, skabe transparens og skubbe til den bæredygtige udvikling på tvær af sektorer. 

CSR Forums medlemmer bidrager passioneret og står ikke tilbage for at dele ud af værdifulde erfaringer og indsigter fra et professionelt arbejdsliv med bæredygtighed helt tæt på livet. 

CSR Forums er i dag et fællesskab af indsigtsfulde og handlekraftige virksomhedsledere, eksperter, iværksættere, forskere, konsulenter og meningsdannere, som sammen gerne vil gå forrest for at vise vejen for en bæredygtig udvikling.  

Formålet med det hele 

At tegne et nyt blue print for fremtidens bæredygtige samfund i tæt dialog og samarbejde med relevante aktører på tværs af sektorer.

Profil af et typisk CSR Forum medlem

 • Arbejder professionelt med CSR/bæredygtighed
 • Er passioneret og dedikeret til foreningens formål
 • Bidrager til fællesskabet med viden og indsigter samt sit profesionelle netværk

Foreningens hovedaktiviteter

 • Organisering af medlemmer i fagspecifikke netværk med fokus på videndeling og networking
 • Udvikling og facilitering af partnerskaber på tværs af foreningens tværsektorale netværk
 • Rådgivning på tværs af sektorer, hvor opgaven altid sætter holdet

Organisering af lederskabet

Den øverste myndighed i CSR Forum er generalforsamlingen. Med opbakning fra bestyrelsen er det sekretariatets opgave, at sikre at strategien eksekveres i tråd med formålet.

Bestyrelsen består af:

 • Formand – Karim B. Drif
 • Næstformand – Allan Duus (Suppleant)
 • Kasserer – Christoffer S. Karlog
 • Bestyrelsesmedlem – Christel S. Thrane
 • Bestyrelsesmedlem – På valg i december 2019
 • Bestyrelsesmedlem – På valg i december 2019
 • Bestyrelsesmedlem – På valg i december 2019
 • Suppleant – Malene Brandt
 • Revisor – Lars Silva Fløistrup (Ikke medlem af bestyrelsen)

Læs mere om sekretariatet her

CSR Forum & Databeskyttelsesforordningen

CSR Forum overholder regler for foreningers og frivillige organisationers behandling af almindelige persondata og personoplysninger, herunder billeder.

Jf. foreningens slettepolitik, kan du selv afmelde dig foreningens interessentdatabase. Skriv direkte til: afmelding@csrforum.dk

Åbenhed og afrapportering 

Transparens er et mantra for CSR Forum. Det gælder også i relation til os selv.

Ved løbende at kommunikere om foreningens aktiviteter på bloggen, sikrer vi at omverden til hver en tid kan følge med i hvad, der sker inde bag betalingsmuren.

Derudover tilgængeligøres årligt en afrapportering, som præsenteres af bestyrelsen og den fungerende sekretariatsleder på den årlige generalforsamling i december måned.

Regnskaber:

 

Kontakt  sekretariatet for nærmere her