Om foreningen 

I mere end 15 år har vi været Danmarks fortrukne faglige samlingspunkt for virksomhedsledere, forskere, konsulenter, eksperter og andre proaktive aktører på CSR og bæredygtigheds feltet.

Alle aktiviteter i CSR Forum bidrager til skabelsen af værdifuld transparens og opbygningen af et meningsfuldt community.

Med et fagligt afsæt i foreningstanken, faciliterer CSR Forum i dag en lang række værdiskabende relationer og partnerskaber på tværs af sektorer. Følg med på bloggen

 

Formålet med det hele 

CSR Forums formål er at synliggøre muligheder og nytænkende relationer og partnerskaber i sikringen af udbredelsen af CSR og bæredygtighed på tværs af sektorer.

 

Profil af et typisk CSR Forum medlem

 • Arbejder professionelt med CSR/bæredygtighed
 • Er passioneret og dedikeret til foreningens hovedformål
 • Bidrager til fællesskabet med viden og indsigter samt netværk

 

Foreningens hovedaktiviteter

 • Organisering af medlemmer i fagspecifikke netværk med fokus på videndeling og den personlige relation
 • Udvikling og/eller facilitering af partnerskaber på tværs af foreningens tværsektorale netværk
 • Udarbejdelse af indsigtsstudier til brug for faglig kvalitetssikring af indhold og udvikling

 

Organisering af lederskabet

Den øverste myndighed i CSR Forum er generalforsamlingen. Med opbakning fra bestyrelsen er det sekretariatets opgave, at sikre at strategien eksekveres i tråd med formålet.

Bestyrelsen består af:

 • Formand – Karim B. Drif
 • Næstforkvinde – Maria W. Reinhard
 • Kasserer – Christoffer S. Karlog
 • Bestyrelsesmedlem – Christel S. Thrane
 • Bestyrelsesmedlem – På valg i december 2018
 • Bestyrelsesmedlem – På valg i december 2018
 • Bestyrelsesmedlem – På valg i december 2018
 • Suppleant – Malene Brandt
 • Repræsentant fra foreningens sekretariatsledelse – Bibi Kristiansen
 • Revisor – Allan Duus (Ikke medlem af bestyrelsen)

Læs mere om sekretariatet her

 

Åbenhed og afrapportering 

Transparens er et mantra fra CSR Forum. Det gælder også i relation til os selv.

Ved løbende at kommunikere om foreningens aktiviteter på bloggen, sikrer vi at omverden til hver en tid kan kigge med i hvad, der sker inde bag betalingsmuren på de 1.000 kr., som et årligt medlemskab koster.

Derudover tilgængeligøres årligt en integreret afrapportering, som præsenteres af bestyrelsen og den fungerende sekretariatsleder på den årlige generalforsamling i december måned.

Kontakt den fungerende sekretariatsleder for nærmere her