SDG Leadership: Netværk for bæredygtige kommuner

“I 2019 samlede netværket medlemmer fra 14 forskellige kommuner på tværs af hele landet. I 2020 udvider vi medlemskredsen og kapaciteten” Fagligt afsæt og mission I 2019 etablerede CSR Forum i samarbejde med Tænketanken Mandag Morgen, udvalgte kommuner og førende eksperter nærværende netværk med fagligt omdrejningspunkt om FNs verdensmål og kommunernes indsats. I 2020 udvides […]

Efter Corona-krisen må vi have mere fokus på verdensmålenes etiske visioner for en bedre verden!

CSR Forum har bedt sine medlemmmer reflektere og komme med bud på, hvordan corona influerer eftertidens bæredygtige udvikling i erhvervslivet og samfundet generelt. Dette indlæg af Jacob Dahl Rendtorff, professor, Roskilde Universitet er det fjerde i rækken af bidrag til den kollektive diskussion og fælles udforskning, som vi med tiden vil forsøge at omsætte til brugbar viden […]

SDG Leadership kursus skudt i gang

Den 14. maj afholdte CSR Forum i samarbejde med tænketanken Mandag Morgen og Altinget Uddannelse den første af fire undervisningsdage i forbindelse med den nyeste SDG Leadership knopskydning – et kursusprogram, hvor der relativt kort tid efter lanceringen, tilbage i februar, måtte meldes udsolgt. Dagen blev gennemført med mulighed for både fysisk fremmøde jf. de […]