CSR Forums sekretariat styrkes

I 2020 åbnes der op for nye medlemmer og flere partnerskaber kommer til. Derfor udvides kapaciteten i sekretariatet. Det betyder konkret, at der tilføres flere ressourcer til den daglige fremdrift og løbende faglige udvikling og kvalitetsikring på tværs af medlemaktiviteterne, partnerskaberne og de mange mindre og større projekter, der opstår i mellemrummene. Organisationsbeskrivelse Sekretariatet består […]

TAX Governance – møderække om ansvarlig skattepraksis

Virksomhedernes skattebetalinger er under stigende offentlig bevågenhed. En række spektakulære sager om skatteunddragelse har intensiveret offentlighedens opmærksomhed på både landes og virksomheders skattepolitikker, tilgængelige oplysninger og etiske principper for skattetænkning. Den intensiverede opmærksomhed har allerede betydet nye krav til virksomheder, og det er forventeligt at flere EU-regler ser dagens lys i de kommende år. Mange […]

Kursus – CSR rapportering

CSR rapportering er steget betydeligt i omfang de senere år. Udviklingen er en naturlig konsekvens af lovkravet om rapportering af samfundsansvar, som blev indført fra 2013/2014 og berører de ca. 1.100 største danske virksomheder.  På trods af de øgede krav til rapportering er det stadig uklart for mange virksomheder, hvordan man rapporterer på den rigtige […]

Brancheorganisationer under lup

CSR Forum anser de danske brancheorganisationer, som nøgleaktører i den bæredygtige omstilling af dansk erhvervsliv. Regeringens 13 klimapartnerskaber, hvor adskillige brancheorganisationer aktivt indgår, understøtter ovenstående anseelse. Siden 2018 har CSR Forum overvåget 100 udvalgte brancheorganisationer ved brug af desk research. Der er blevet observeret på 16 målepunkter og udført en komparativ analyse, der bl.a synliggør […]

CSR rapportering i DK – en baseline over udviklingen

Siden 2017 har CSR Forum overvåget udviklingen i forbindelse med den lovpligtige CSR rapportering. Datasættet tæller de ca. cirka 1.100 virksomheder, der grundet størrelse, falder ind under lovkravet. 24 målepunkter er udvalgt og tegner tilsammen en baseline, der giver et indblik i bl.a. antallet af danske CSR rapporter, brancheforhold, rapporteringstyper, fokusområder og kvalitet.   Udpluk af […]