I CSR Forum er vi ikke bange for at eksperimentere med nyskabende projekter og parterskaber. Vi samler nøgleaktører fra hele samfundet for sammen af finde fælles løsninger på fælles vores udfordringer.

Fra CSR Forums sekretariat ledes en række udviklingslaboratorier, hvor viden genereres og løsninger samskabes og afprøves sammen med nøgleaktører på tværs af interesser, brancher og geografi.

Det er i vores laboratorier, hvor vi udfordrer eksisterende viden og konventionelle forretningsgange ved at  udforske; nye veje for læring, nytænkende samarbejdsmodeller og metodedeling/formidling af bæredygtige løsninger.

Herunder kan du læse mere om de CSR Forums laboratorier.

SDG Leadership

I samarbejde med nogle af Danmarks førende eksperter, tænketanken Mandag Morgen og Altinget, etablerede CSR Forum i 2019, læringsplatformen SDG Leadership.

Ved udgangen af 2020 vil over 150 ledere fra alle typer af organisationer, have været igennem et af seks forskellige læringsforløb, hvor FNs verdensmål er det faglige omdrejningspunkt.

I perioden 2019-2020 er flg. temaer og formater i spil:

  1. Bæredygtighed i den offentlige sektor
  2. Bæredygtig innovation og implementering
  3. Bæredygtig ledelse
  4. Reporting 2.0
  5. SDG Master Class
  6. Strategisk bæredygtighed i mode- og livsstilsbranchen

Der indsamles løbende praksisbaseret viden i de enkelte læringsspor, der afholdes desuden en række opsamlende og faglige mini-laboratorier på tværs. Et eksempel herpå er den årlige SDG Leadership Summit.

SDG Leadership er kort fortalt et laboratorium, hvor CSR Forum sammen med sine dygtige samarbejdspartnere, på den ene side udfører aktionsforkning helt tæt på og på den anden side teste nye samskabelsesmodeller og læringsmetoder.

Læs mere om SDG Leadership på platformens egen webside her

Sustainable Dialogues

Tekst på vej.