I CSR Forum organiserer vi vores medlemmer efter faglige interesser og kompetencer. Vi har gennem årene udviklet og efterprøvet en række netværksmetoder og læringsformater og tilbyder i dag tre forskellige faglige rammer, hvori vores medlemmer kan organisere sig.

I tilrettelæggelsen af  det faglige indhold på tværs af netværk, task forces og kurser, søger vi løbende at være på forkant med ny viden og nye læringsmetoder. Derudover trækker altid på førende eksperter, procesledere, praktikere og undervisere, når der skal udvikles og afvikles. Et ekempel herpå er vores SDG ekspertpanel 

Partnerskaber er ligeledes med til at sikre den faglige kvalitet i både indhold og formater. Blandt vores partnere finder man brancheorganisationer, universiteter, tænketanke, medier, virksomheder etc.

Herunder kan du danne dig overblik over CSR Forums 2020 udbud af netværk, arbejdsgrupper og kursusprogrammer.

Netværksgrupper 

Arbejdsgrupper

Kursusprogrammer

Vil du vide mere?

Skriv til os på csrforum@csrforum.dk