Videndeling og fælles udvikling af praksis for CSR rapportering 

Den 11. juni mødtes gruppen online for at dele indsigter, sparre og diskutere.

Johan Dahl, Chief Sustainability Consultant, Danske Bank var dagens faglige indpisker med egen case;

 “Hvordan skubber nye tendenser og anvendes benchmarking i udviklingen Danske Banks praksis”. 

Med afsæt i casefremlæggelsen blev der diskuteret; “Hvordan skubber jeg til udviklingen af egen praksis derhjemme?”

Lidt om gruppen

  • Arbejdsgruppen består af passionerede og dygtige nøglepersoner, der til dagligt udvikler og driver store virksomheders CSR/Sustainability reporting. 
  • Udvalgte eksperter og forskere er koblet på gruppen for at styrke fagligheden og fremdriften – også  mellem møderne.
  • Arbejdsgruppen mødes årligt til fem halvdags-seminarer og fem kortere online-sessions, hvor CSR Forum faciliterer videndeling og networking samt tilrettelægger det faglige indhold.

Mere info om arbejdsgruppen 

Skriv til csrforum@csrforum.dk

Skriv et svar