CSRD-klargøring – et virtuelt læringsforløb

CSRD-klargøring – et virtuelt læringsforløb

Introduktion

 

Nogle kalder CSRD direktivet en længe ventet rapporterings-revolution. Andre anser den ny lovgivning, som et hensynsløst benspænd. Uanset vores synspunkt og udgangspunkt, så skal vi forholde os til en fremtid med skærpede krav til compliance på tværs af flere bundlinjer.

I et tæt samarbejde med vores medlemmer og dygtige samarbejdspartnere, har vi derfor udviklet et virtuelt læringsforløb, der fordrer kapabilitetsopbygningen organisatorisk og styrker kvaliteten i det arbejde med CSRD direktivet, som er license-to-operate for mange virksomheder, i en ganske nær fremtid.

 

Læringsmål

 

At klæde deltagerne på til, at påbegynde CSRD-klargøringen hjemme i egen virksomhed via:

 • Indsigt i kompleksiteten og træning i evnen til, at videreformidle kravene, som din virksomhed skal forberede sig på
 • Din individuelle handlingsplan, som trin for trin strukturerer og synliggør arbejdet med CSRD-klargøringen, for ledelsen og kollegaer, i et strategisk ESG-framework
 • Indføring i efterprøvede metoder og konkrete værktøjer, der aktivt afprøves derhjemme, som en del af undervisningen
 • Best practice cases der viser vejen for, hvordan du og din virksomhed skal arbejde meningsfuldt og værdiskabende med klargøringen

 

Målgruppe

 

Forløbet henvender sig til udførende nøglepersoner i virksomheder, som ser vigtigheden af og værdien i, at være på forkant med reguleringsudviklingen. Det værende sig for eksempel disse titler:

 •       Sustainability Manager
 •       ESG Manager
 •       CSR Manager
 •       QHSE Manager
 •       Financial Controller
 •       Compliance Officer
 •       Communications Manager
 •       Andre relevante nøglepersoner i din virksomhed

 

Fagligt indhold

 

Selve læringsforløbet består af 3 sammenhængende lektioner over en periode på 3 uger + 1 opsamlende lektion ca. 3 måneder senere. Alle lektionerne undervises online og hver lektion er på 3 timer. Der er hjemmearbejde mellem de 4 lektioner.

Inden den første lektion, interviewer vores undervisere den enkelte deltager. Det er med til at kvalificere det faglige indhold og selve læringsforløbet – både for den enkelte, for gruppen og for underviserne.

I forbindelse med hjemmearbejdet mellem lektionerne står underviserne til rådighed for sparring og vejledning.

Herunder en beskrivelse af de 4 lektioner.

 

Lektion 1: Vi reducerer kompleksiteten, giver overblikket og øver os i at formidle svært stof hjemme i egen virksomhed

 

Fagligt indhold:

 • Rammesætning af CSRD direktivet samt forståelse for scope, tidshorisont og sammenhænge med EU taksonomien
 • Indflyvning til kravene til ESG-strategi, due diligence (CSDDD) og dobbelt-væsentlighed
 • Eksempler på ESRS-standarderne og virksomheders respons, herunder regnskabsprincipperne
 • Best practice case med virksomhed i stor regnskabsklasse C

Hjemmearbejde:

 • Dagens læring sættes i spil derhjemme med en formidlingsøvelse, i form af et orienteringsmøde for en mindre og fortrolig forsamling af relevante ledere og kollegaer

Læringsmål:

 • Efter den første lektion og udførelse af hjemmearbejdet, er deltagerne blevet klædt på til at videreformidle CSRD direktivet, ESRS standarderne, krav til due diligence processer, dobbelt væsentlighed (CSDDD) og EU taksonomi sammenhænge – og hvad det betyder for virksomheden

 

Lektion 2: Vi finder vores udgangspunkt og ESG-rammesætter vores CSRD-strategi

 

Fagligt indhold:

 • Opfølgning på første lektion og hjemmearbejde
 • Introduktion til et strategisk ESG-framework med fokus på udarbejdelsen af eget roadmap
 • Demonstration af CSRD-kortlægnings- og styringsværktøj med fokus på datakvalitet
 • Best practice case med virksomhed i stor regnskabsklasse C

Hjemmearbejde:

 • Indledende CSRD-kortlægning og identificering af indsatsområder
 • Overordnet kortlægning af relevant CSRD-data og vurdering af kvalitet

Læringsmål:

 • Efter lektion 2 er deltagerne klædt på til at påbegynde arbejdet med CSRD-klargøringen derhjemme, med afsæt i ESG
 • Med udgangspunkt i hjemmearbejdet bliver deltagerne desuden i stand til at identificere og overordnet prioritere de indsatsområder, der knytter sig til de rapporteringer og dokumentationskrav, der stilles til egen virksomhed

 

Lektion 3: Governance og roadmap for målrettede og sammenhængende CSDR-handling

 

Fagligt indhold:

 • Opfølgning på anden lektion og hjemmearbejde
 • Introduktion til CSRD governance-model med fokus på organiseringen af arbejdet hjemme i egen virksomhed
 • Indføring i metode til brug for udarbejdelse af eget CSRD-roadmap – sådan kommer jeg i gang allerede i dag
 • Best practice case med virksomhed i stor regnskabsklasse C

Hjemmearbejde:

 • Beskrivelse af virksomhedens CSRD governance-struktur og en tegning af den organisation, der skal drive udviklingen derhjemme
 • Udarbejdelse af udkast til CSRD-roadmap og dialog med ledelsen og eventuelt bestyrelsen

Læringsmål:

 • Efter lektion 3 er deltagerne klædt på til at udarbejde en beskrivelse, der rammesætter organiseringen af og governance-strukturen af CSRD-klargørings-processen.
 • Deltagerne vil desuden være i stand til at udarbejde virksomhedens egen CSRD-roadmap frem mod 2025.

 

 

Lektion 4: Opfølgning, sparring og etablering af alumne gruppe med fokus på fortsat fastholdelse af CSRD-klargøringen derhjemme

 

Fagligt indhold:

 • Opfølgning på lektion 3 og hjemmearbejde
 • Bordet rundt og sparring på udfordringer med undervisere og resten af gruppen
 • Etablering af alumne gruppe med afsæt i netværkstanken

Læringsmål:

 • Efter lektion 4 er deltagerne blevet en del af noget større og indgår nu i det netværk, som vil være konstanten og go-to-place for sparring, når opgaven hos hjemme i egen virksomhed, føles uoverskuelig og endeløs

 

Kursuskalender

 

Alle lektioner foregår online og i tidsrummet kl. 09.00-12.00.

Marts/april 2023:

 • Lektion 1: Onsdag den 15. marts
 • Lektion 2: Onsdag den 29. marts
 • Lektion 3: Onsdag den 19. april
 • Lektion 4: Planlægges på lektion 2 (Ca. 3 måneder efter lektion 3)

 

Undervisere

 

 • Carina Hedemark, Ejer og rådgiver, ESG Management
 • Karim Buus Drif,  Sustainability/CSR/SDG/ESG VIP-mentor og professionel underviser

 

Både Carina og Karim indgår i den hårde faglige kerne i CSR Forum. De er bl.a. en del af den arbejdsgruppe, der tilrettelægger og faciliterer foreningens mange populære og gratis webinarer.

Der trækkes derudover på dygtige eksperter og super-udøvere i CSR Forums medlemskorps, som gæsteundervisere.

 

Priser, mere info og tilmelding

 

 • Deltag ved vores infomøde om forløbet den 8. december kl. 08.30-09.00. Tilmeld dig her
 • 5.000 kr. for CSR Forum medlemmer
 • 7.000 kr. inkl. 12 måneders CSR Forum medlemskab, som er obligatorisk for deltagelse
 • Alle priser er inkl. din egen handlingsplan, undervisningsmaterialer, anvendte slides, optagelser, metoder og værktøjer
 • Send en mail for mere info om forløbet: csrforum@csrforum.dk

 

CSR Forum udbyder nytænkende læringsformat fra foråret 2023

CSR Forum udbyder nytænkende læringsformat fra foråret 2023

Med vores laboratorier holder vi os hele tiden up to speed med den progressive sustainability dagsorden, reguleringer på alle niveauer, mega trends og meget mere.

Laboratorierne hjælper vores medlemmer med løbende, at tackle de mange nye udfordringer og gribe de mange nye muligheder, der løbende og med høj frekvens, udspringer af den bæredygtige udvikling.

Via CSR Forums laboratorier får vores medlemmer adgang til banebrydende indsigter og best practice, som giver en faglighed med reel anvendelse hjemme i egen virksomhed.

 

Løbende faglig udvikling på komplekse områder

I vores laboratorier dykker vi sammen ned i svære emner, som EU taksonomien, PAI, ansvarlig leverandørstyring, CSRD, ESG rapportering etc.

I laboratorierne anvender vi en kollaborativ og innovativ læringstilgang med vægt på deling af erfaringer fra det virkelige liv og best practice cases.

Deltagerne klædes på til, at samskabe bæredygtighedsløsninger ved hjælp af kreative problemløsningsteknikker og støttes i, at udvikle realistiske handlingsplaner der gør dem til, effektive forandringsagenter i egen organisation.

Alle CSR Forums laboratorier understøttes fagligt af eksperter og forskere, der sammen med dygtige procesledere, skaber et rum for diskussion og dialog, der bygger på nyeste viden og den rette ekspertise.

 

Mere info om CSR Forums laboratorier

 • Alle laboratorier afholdes over 6-10 sessions online og fysisk
 • Der lanceres løbende laboratorier inden udgangen af 2022, som alle har opstart inden sommeren 2023
 • Skriv til os for mere info på csrforum@csrforum.dk

 

CSR Forum netværksgruppe for CSR/Sustainability/ESG Managers

CSR Forum netværksgruppe for CSR/Sustainability/ESG Managers

Bæredygtig forandring har aldrig været mere relevant for virksomhederne, som konstant skal navigere i en kontekst af stigende forbrugerkrav, lovgivning, talenttiltrækning og ikke mindst en verden præget af tiltagende klimaforandringer, økonomiske kriser og social ulighed.

Hvordan tilgår man som CSR/Sutainability/ESG-ansvarlig denne proces på vegne af sin virksomhed?

I dette CSR Forum netværk holder vi løbende hinanden ajour og skarpe på den hurtige og komplekse dagsorden. Vi deler vores erfaringer fra praksis, får overdraget metoder/værktøjer – og så er vi ikke bange for at hjælpe hinanden. For sammen står vi allesammen stærkest hjemme i vores egen virksomhed.

 

Hvad får du ved at være en del af gruppen?

 • Erfaringsudveksling faciliteret af professionel mødeleder
 • Ny viden tilføres løbende gruppen i form af eksterne indlægsholdere
 • Sparring på konkrete opgaver og udfordringer
 • Networking med fokus på nye partnerskaber og samarbejder
 • Adgang til ekspertviden og best practice

 

Hvem kan blive en del af gruppen?

Udførende nøglepersoner i virksomheder, der falder ind under CSRD direktivet eller der modent arbejder med CSR/Sutainability/ESG i større SMV’er. Eksempler på titler:

 • Sustainability Manager
 • ESG Manager
 • CSR Manager
 • QHSE Manager
 • Compliance Officer
 • Communications Manager
 • Andre relevante nøglepersoner i din virksomhed

 

Møder i 2023

 • 16. marts kl. 09.00-13.00 – fysisk
 • 26. april kl. 09.00-11.00 – online
 • 08. juni kl. 09.00-13.00 – fysisk
 • 5. september kl. 09.00-11.00 – online
 • 11. oktober kl. 09.00-13.00 – fysisk
 • 21. november kl. 09.00-11.00 – online

 

Gruppens faste mødeleder

 • Karim Buus Drif,  Sustainability/CSR/SDG/ESG VIP-mentor og professionel underviser 

 

Medlemsvilkår og kontingent 

 • Personligt CSR Forum medlemskab i 12 måneder med fast tilknytning til netværksgruppen
 • Årlig kontingent er 5.000 kr.
 • Din virksomhed har mulighed for, at betale dit kontingent

 

Vil du vide mere om gruppen? 

Ny CSR Forum gruppe med fokus på fremtidens rådgivning

Ny CSR Forum gruppe med fokus på fremtidens rådgivning

Flere og flere rådgivere søger CSR Forum og det er vi enormt glade for, da vi anser rådgiverne, som en afgørende kapacitet i den bæredygtige transformation i de danske virksomheder.

Traditionelt set er CSR Forum en forening, som står for det fortrolige og reklamefri rum, hvor virksomhedsrepræsentanter, kan dele erfaringer og viden. Dvs. et rum mere eller mindre frit for rådgivere. Dvs. et rum mere eller mindre frit for rådgivere.

Som noget nyt tilbyder vi nu rådgiverne – på lige fod med vores andre virksomhedsgrupper – et faciliteret og fortroligt rum for en vigtig debat om rådgivernes rolle i fremtidens bæredygtige erhvervsliv.

Med afsæt i faglig udvikling og netværkstanken kapacitetsopbygger vi i fællesskab og nye partnerskaber og samarbejder fordres.

Vi kalder gruppen Sustainability Guardians.

 

Hvad får du ved at være en del af gruppen?

 • Erfaringsudveksling faciliteret af professionel mødeleder
 • Ny viden tilføres løbende gruppen i form af eksterne indlægsholdere
 • Sparring på konkrete opgaver og udfordringer
 • Networking med fokus på udvikling nye partnerskaber og samarbejder
 • Adgang til ekspertviden og best practice

 

Hvem kan blive en del af Sustainability Guardians?

 • 3 års erfaring med sustainability relateret rådgivning eller 5 år, som udførende nøgleperson i en større virksomhed
 • Både for rådgivere fra enkeltmandsvirksomheden og de helt store rådgivningsfirmaer
 • For de der tør dele med fællesskabet

 

Møder i 2023

 • 20. marts kl. 09.00-11.00 – online
 • 4. april kl. 09.00-13.00 – fysisk
 • 30. maj kl. 09.00-11.00 – online
 • 20. juni kl. 09.00-13.00 – fysisk
 • 26. september kl. 09.00-11.00 – online
 • 12. oktober kl. 09.00-13.00 – fysisk

 

Gruppens faste mødeleder

 • Karim Buus Drif, Sustainability/ESG ekspert, Sustainability Business Developer and Senior Consultant, Bureau Veritas & CSR Forum Chairman and moderator

 

Medlemsvilkår og kontingent 

 • Personligt CSR Forum medlemskab i 12 måneder med fast tilknytning til netværksgruppen Sustainability Guardians
 • Årlig kontingent er 3.000 kr. (Rådgivningsfirmaer med 1-3 ansatte)
 • Årlig kontingent er 5.000 kr. (Rådgivningsfirmaer med 4+ ansatte)
 • Din virksomhed har mulighed for, at betale dit kontingent

 

Vil du videre mere om gruppen?

Partnerskaber for videndeling 

Partnerskaber for videndeling 

Vi sætter handling bag ordene i vores formålsparagraf, som kort og godt går på, at formidle og udbrede brugbar viden, der understøtter danske virksomheders bæredygtige transformation.

Det gør vi i særdeleshed med vores ongoing tilbud om åbne og gratis webinarer med fokus på best practice, need to know og megatrends. Vi skaber tilgængelighed og sikrer, at den viden, der er i CSR Forum qua de mange kloge og dygtige medlemmer, deles med omverden.

 

Meningsfuldhed og værdiskabelse for alle parter 

For at nå så langt ud som overhovedet muligt – på tværs af landsdele, brancher og fagligheder – har vi været ude for, at etablere en række meningsfulde partnerskaber, hvor der i den grad skabes værdi ved, at gå sammen om, at udbrede lige netop brugbar viden, der understøtter danske virksomheders bæredygtige transformation.

I CSR Forum er vi mere end glade og ovenud stolte over, at vi herunder kan præsentere vores nyeste videndelings-partnere samt give en kort introduktion til værdiskabelsen ved de enkelte partnerskaber:

 • Finans Danmark: Styrke videnoverførslen mellem den finansielle sektor og resten af erhvervslivet
 • Sustainable Change Makers: Fremtidens ledere skal findes i Change Makers – og derfor er vi deres partnere
 • Green Network: Med rødder i det midtjyske og CSR, skabes der forbindelse på tværs af landet
 • IDA: Ingeniørerne skal virkeliggøre vores bæredygtige fremtid – derfor bygger vi bro
 • SMVdanmark: Rygraden i dansk erhvervsliv, er de små virksomheder – derfor er de vigtige, at få med ombord

 

 

Hvem vil være med til at dele?

Vi er altid på udkig efter flere partnere. Læs mere om CSR Forums partnerskaber her

Kontakt os for et uformelt og udforskende møde. Skriv til csrforum@csrforum.dk