CSR Forums netværksgruppe for klimaansvarlige

CSR Forums netværksgruppe for klimaansvarlige

I dette CSR Forum netværk sætter vi medlemmerne i stand til at lede, iværksætte, overskue og formidle klimahandlinger og klimaregnskaber i praksis. Og til at se klimahandlinger i kobling til EU-taksonomien og CSRD-direktivet samt vurdere indsatsernes forretningsmæssige værdi og potentiale på tværs af flere bundlinjer.

Medlemmerne bliver på den måde klædt på til at blive klimaledere og kulturbærere og til at udgøre en ressource på området for andre medarbejdere i organisationen.

Det faglige indhold er tilrettelagt sådan, at den nye viden, metoderne der overdrages og best practice cases, kan bruges i en praktisk hverdag. 

Hvad får du ud af at være med i gruppen?

 • Erfaringsudveksling faciliteret af professionelle mødeledere
 • Ny viden tilføres løbende gruppen i form af eksterne indlægsholdere
 • Sparring på konkrete opgaver og udfordringer
 • Networking med fokus på nye partnerskaber og samarbejder
 • Adgang til ekspertviden, best practice cases og efterprøvede værktøjer

Møder i efteråret 2023 / foråret 2024

 • 24. oktober 2023 kl. 09.00-11.00 – online
 • 28. november 2023 kl. 09.00-11.00 – online
 • 6. februar 2024 kl. 09.00-13.00 – hybrid
 • 19. marts 2024 kl. 09.00-11.00 – online
 • 23. april 2024 kl. 09.00-11.00 – online
 • 28. maj kl. 12.00-16.00 – hybrid

Gruppens faste mødeledere

 • Gitte Grove Poulsen, AC-konsulent, Vejle Kommune
 • Karim Buus Drif, Sr. ESG Advisor

Medlemsvilkår og kontingent 

 • Personligt CSR Forum medlemskab i 12 måneder med fast tilknytning til netværksgruppen
 • Årlig kontingent er 11.000 kr.
 • 9.000 kr. for eksisterende CSR Forum medlemmer
 • Din virksomhed har mulighed for, at betale dit kontingent

Vil du vide mere om gruppen? 

Folkene bag CSR Forum – De frivillige

CSR Forum oplevede i 2022 den største medlemstilgang i foreningens mere end 15 års levetid. I takt med at vi i den grad har fået vokseværk er CSR Forums ressource-team ligeledes blevet både større og stærkere.

 

CSR Forums nye ressource-gruppe

 

CSR Forum formaliserede i 2022 rammerne for foreningens frivillige i form af en ressource-gruppe. Udover at være ambassadører for den gode sag og aktivt arbejde for at udbrede foreningens formålsparagraf, bidrager ressource-gruppen også, ved vores mange events som moderatorer, som netværksledere på tværs af vores grupper, med generel foreningsudvikling og meget andet, som alt sammen kommer vores medlemmer til gode.

 

Tværfaglighed – en styrke 

 

I ressource-gruppen dyrker vi tværfagligheden og anser vores mangfoldighed, som en styrke i relation til medlemsbetjeningen. Mød CSR Forums ressource-personer herunder:

 • Lene Wildfang – CSR Specialist – CSR & Compliance, Schou
 • Caroline Aggestam Pontoppidan – Ph.D, Associate Professor, Institut for Regnskab, CBS
 • Vibeke Hølmich Rasmussen – Compliance officer, Arbejdernes Landsbank
 • Line Poulsen – Sr. Sustainability advisor, freelance
 • Gitte Grove Poulsen – Sr. Sustainability advisor, freelance
 • Karim Buus Drif – Sr. Sustainability advisor, freelance & CSR Forum Chairman
 • Carina Lysgaard Hedemark – Business driven ESG and sustainability advisor
 • Sanne Urbak Rasmussen – Afdelingsdirektør, Corporate Social Responsibility, IBM

Billeder af og LinkedIn profiler på ressource-personerne klik her

Bliv en del af CSR Forums ressource-gruppe

 

Vi mødes i gruppen 4 gange årligt, hvor vi dyrker både fagligheden og fællesskabet.

Du kan kontakte CSR Forums sekretariat for mere info om dine muligheder for at blive frivillig i CSR Forum.

Skriv til csrforum@csrforum.dk

 

CSR Forum sætter fokus på CSRD i 2023

Vi kigger ind i et år, hvor en stor del af foreningens medlemmer aktivt skal forholde sig til CSRD-direktivet.

Allerede i 2022 inviterede vi til en række online sessions, hvor vi belyste emnet – både via ekspertviden og best practice cases.

Derudover lancerede vi i november vores eget CSRD-klargøringsforløb, som er et virtuelt lærings- og sparringsforløb, hvor deltagerne bliver klædt på til at imødekomme den udfordrende opgave. Her melder vores medlemsakademi allerede om udsolgt på det første hold.

Kom godt fra start i 2023

 

I vores eventkalender kan du selv læse om hvilke gratis events, du kan tilmelde dig. Vi peger i første omgang fra sekretariatets side på disse 2 kommende online masterclasses, hvis du ønsker at komme fagligt godt fra start her i 2023:

 

3. marts 09.00-09.45 (10.30) – An introduction to the CSRD Directive (In English)

 • Slobodan Kacanski – PhD, Associate Professor of Accounting at Department of Social Sciences and Business at RUC, Member of the European Accounting Association and the Danish Audit Research Network
 • Læs mere og tilmeld dig her

21. marts 9.00-09.45 (10.30) Insights on how to approach the CSRD and the ESRS standards

 • Johan Dahl – Chief Sustainability Consultant, Danske Bank
 • Læs mere og tilmeld dig her

 

CSR Forums CSRD-klargøringsforløb – vi tager dig i hånden

 

Til dem der gerne vil have starthjælp og støtte på rejsen, anbefaler vi vores CSRD-klargøringsforløb, hvor vi netop har lanceret datoer for det nye hold med opstart i maj. Læs fagbeskrivelsen for forløbet her

Den 9. marts kl. 8.30-9.00 holder vi et virtuelt infomøde, hvor du kan høre mere og stille spørgsmål til selve forløbet. Du kan læse mere om infomøde og tilmelde dig her 

Mere info

Skriv til sekretariatet på mail csrforum@csrforum.dk

 

 

CSRD-klargøring – et virtuelt læringsforløb

CSRD-klargøring – et virtuelt læringsforløb

Introduktion

 Nogle kalder CSRD direktivet en længe ventet rapporterings-revolution. Andre anser den ny lovgivning, som et hensynsløst benspænd. Uanset vores synspunkt og udgangspunkt, så skal vi forholde os til en fremtid med skærpede krav til compliance på tværs af flere bundlinjer.

I et tæt samarbejde med vores medlemmer og dygtige samarbejdspartnere, har vi derfor udviklet et virtuelt læringsforløb, der fordrer kapabilitetsopbygningen organisatorisk og styrker kvaliteten i det arbejde med CSRD direktivet, som er license-to-operate for mange virksomheder, i en ganske nær fremtid.

Læringsmål

At klæde deltagerne på til, at påbegynde CSRD-klargøringen hjemme i egen virksomhed via:

 • Indsigt i kompleksiteten og træning i evnen til, at videreformidle kravene, som din virksomhed skal forberede sig på
 • Din individuelle handlingsplan, som trin for trin strukturerer og synliggør arbejdet med CSRD-klargøringen, for ledelsen og kollegaer, i et strategisk ESG-framework
 • Indføring i efterprøvede metoder og konkrete værktøjer, der aktivt afprøves derhjemme, som en del af undervisningen
 • Best practice cases der viser vejen for, hvordan du og din virksomhed skal arbejde meningsfuldt og værdiskabende med klargøringen

Udpluk af virksomheder der deltager med CSRD-nøglepersoner i foråret 2023 

 • Nuuday
 • Aarhus Vand
 • Danish Crown
 • Nofavfos
 • ABB
 • Telenor
 • Envidan
 • Ib Andresen Industries
 • Visma e-conomic 
 • Coloplast

Fagligt indhold

Selve læringsforløbet består af 3 sammenhængende lektioner over en periode på 3 uger + 1 opsamlende lektion ca. 3 måneder senere. Alle lektionerne undervises online og hver lektion er på 3 timer. Der er hjemmearbejde mellem de 4 lektioner.

Inden den første lektion, interviewer vores undervisere den enkelte deltager. Det er med til at kvalificere det faglige indhold og selve læringsforløbet – både for den enkelte, for gruppen og for underviserne.

I forbindelse med hjemmearbejdet mellem lektionerne står underviserne til rådighed for sparring og vejledning. I denne proces sættes der fokus på aktionslæring.

 

Herunder en beskrivelse af de 4 lektioner.

 

Lektion 1: Vi reducerer kompleksiteten, giver overblikket og øver os i at formidle svært stof hjemme i egen virksomhed

Fagligt indhold:

 • Rammesætning af CSRD direktivet samt forståelse for scope, tidshorisont og sammenhænge med EU taksonomien
 • Indflyvning til kravene til ESG-strategi, due diligence (CSDDD) og dobbelt-væsentlighed
 • Eksempler på ESRS-standarderne og virksomheders respons, herunder regnskabsprincipperne
 • Best practice case med virksomhed i stor regnskabsklasse C

Hjemmearbejde:

 • Dagens læring sættes i spil derhjemme med en formidlingsøvelse, i form af et orienteringsmøde for en mindre og fortrolig forsamling af relevante ledere og kollegaer

Læringsmål:

 • Efter den første lektion og udførelse af hjemmearbejdet, er deltagerne blevet klædt på til at videreformidle CSRD direktivet, ESRS standarderne, krav til due diligence processer, dobbelt væsentlighed (CSDDD) og EU taksonomi sammenhænge – og hvad det betyder for virksomheden

Lektion 2: Vi finder vores udgangspunkt og ESG-rammesætter vores CSRD-strategi

Fagligt indhold:

 • Opfølgning på første lektion og hjemmearbejde
 • Introduktion til et strategisk ESG-framework med fokus på udarbejdelsen af eget roadmap
 • Demonstration af CSRD-kortlægnings- og styringsværktøj med fokus på datakvalitet
 • Best practice case med virksomhed i stor regnskabsklasse C

Hjemmearbejde:

 • Indledende CSRD-kortlægning og identificering af indsatsområder
 • Overordnet kortlægning af relevant CSRD-data og vurdering af kvalitet

Læringsmål:

 • Efter lektion 2 er deltagerne klædt på til at påbegynde arbejdet med CSRD-klargøringen derhjemme, med afsæt i ESG
 • Med udgangspunkt i hjemmearbejdet bliver deltagerne desuden i stand til at identificere og overordnet prioritere de indsatsområder, der knytter sig til de rapporteringer og dokumentationskrav, der stilles til egen virksomhed

Lektion 3: Governance og roadmap for målrettet og sammenhængende CSDR-handling

Fagligt indhold:

 • Opfølgning på anden lektion og hjemmearbejde
 • Introduktion til CSRD governance-model med fokus på organiseringen af arbejdet hjemme i egen virksomhed
 • Indføring i metode til brug for udarbejdelse af eget CSRD-roadmap – sådan kommer jeg i gang allerede i dag
 • Best practice case med virksomhed i stor regnskabsklasse C

Hjemmearbejde:

 • Beskrivelse af virksomhedens CSRD governance-struktur og en tegning af den organisation, der skal drive udviklingen derhjemme
 • Udarbejdelse af udkast til CSRD-roadmap og dialog med ledelsen og eventuelt bestyrelsen

Læringsmål:

 • Efter lektion 3 er deltagerne klædt på til at udarbejde en beskrivelse, der rammesætter organiseringen af og governance-strukturen af CSRD-klargørings-processen
 • Deltagerne vil desuden være i stand til at udarbejde virksomhedens egen CSRD-roadmap frem mod 2025

Lektion 4: Opfølgning, sparring og etablering af alumne gruppe med fokus på fortsat fastholdelse af CSRD-klargøringen derhjemme

Fagligt indhold:

 • Opfølgning på lektion 3 og hjemmearbejde
 • Bordet rundt og sparring på udfordringer med undervisere og resten af gruppen
 • Etablering af alumne gruppe med afsæt i netværkstanken

Læringsmål:

 • Efter lektion 4 er deltagerne blevet en del af noget større og indgår nu i det netværk, som vil være konstanten og go-to-place for sparring, når opgaven hjemme i egen virksomhed, føles uoverskuelig og endeløs

 

Undervisere

 • Carina Hedemark, Ejer og rådgiver, ESG Management
 • Karim Buus Drif, Sr. Sustainability/ESG rådgiver og CSR Forum formand

Både Carina og Karim indgår i den hårde faglige kerne i CSR Forum. De er bl.a. en del af den arbejdsgruppe, der tilrettelægger og faciliterer foreningens mange populære og gratis masterclasses.

Der trækkes derudover på dygtige eksperter og super-udøvere i CSR Forums medlemskorps, som gæsteundervisere.

Priser, mere info og tilmelding

 • Deltag ved vores infomøde om forløbet den 12. maj kl. 08.30-09.00. Tilmeld dig her
 • Forløbet koster 13.995 kr. inkl. 12 måneders CSR Forum medlemskab, som er obligatorisk for deltagelse
 • Medlemmer af CSR Forum får 15% i rabat på forløbet
 • Alle priser er inkl. din egen handlingsplan, undervisningsmaterialer, anvendte slides, optagelser, metoder og værktøjer
 • Hvis du har brug for mere dybdegående info og muligheden for at stille spørgsmål om forløbet kan du booke et kort en til en online møde her 

 

CSR Forum udbyder nytænkende læringsformat fra foråret 2023

CSR Forum udbyder nytænkende læringsformat fra foråret 2023

Med vores laboratorier holder vi os hele tiden up to speed med den progressive sustainability dagsorden, reguleringer på alle niveauer, mega trends og meget mere.

Laboratorierne hjælper vores medlemmer med løbende, at tackle de mange nye udfordringer og gribe de mange nye muligheder, der løbende og med høj frekvens, udspringer af den bæredygtige udvikling.

Via CSR Forums laboratorier får vores medlemmer adgang til banebrydende indsigter og best practice, som giver en faglighed med reel anvendelse hjemme i egen virksomhed.

 

Løbende faglig udvikling på komplekse områder

I vores laboratorier dykker vi sammen ned i svære emner, som EU taksonomien, PAI, ansvarlig leverandørstyring, CSRD, ESG rapportering etc.

I laboratorierne anvender vi en kollaborativ og innovativ læringstilgang med vægt på deling af erfaringer fra det virkelige liv og best practice cases.

Deltagerne klædes på til, at samskabe bæredygtighedsløsninger ved hjælp af kreative problemløsningsteknikker og støttes i, at udvikle realistiske handlingsplaner der gør dem til, effektive forandringsagenter i egen organisation.

Alle CSR Forums laboratorier understøttes fagligt af eksperter og forskere, der sammen med dygtige procesledere, skaber et rum for diskussion og dialog, der bygger på nyeste viden og den rette ekspertise.

 

Mere info om CSR Forums laboratorier

 • Alle laboratorier afholdes over 6-10 sessions online og fysisk
 • Der lanceres løbende laboratorier inden udgangen af 2022, som alle har opstart inden sommeren 2023
 • Skriv til os for mere info på csrforum@csrforum.dk