VORES BLOG

På CSR Forums blog kan du løbende følge med i foreningens egne nyheder. Derudover bringer vi relevante artikler fra området og reportager fra vores mange aktiviteter.

CSR Forums netværksgruppe for klimaansvarlige

CSR Forums netværksgruppe for klimaansvarlige

I dette CSR Forum netværk sætter vi medlemmerne i stand til at lede, iværksætte, overskue og formidle klimahandlinger og klimaregnskaber i praksis. Og til at se klimahandlinger i kobling til EU-taksonomien og CSRD-direktivet samt vurdere indsatsernes forretningsmæssige værdi og potentiale på tværs af flere bundlinjer. Medlemmerne bliver på den måde klædt på til at blive klimaledere og kulturbærere og til at udgøre en ressource på området for andre medarbejdere i organisationen. Det faglige indhold er tilrettelagt sådan, at den nye viden, metoderne der overdrages og best practice cases, kan bruges i en praktisk hverdag.  Hvad får du ud af at være med i gruppen? Erfaringsudveksling...

læs mere

Folkene bag CSR Forum – De frivillige

CSR Forum oplevede i 2022 den største medlemstilgang i foreningens mere end 15 års levetid. I takt med at vi i den grad har fået vokseværk er CSR Forums ressource-team ligeledes blevet både større og stærkere.   CSR Forums nye ressource-gruppe   CSR Forum formaliserede i 2022 rammerne for foreningens frivillige i form af en ressource-gruppe. Udover at være ambassadører for den gode sag og aktivt arbejde for at udbrede foreningens formålsparagraf, bidrager ressource-gruppen også, ved vores mange events som moderatorer, som netværksledere på tværs af vores grupper, med generel foreningsudvikling og meget andet, som alt sammen kommer vores medlemmer til gode.   Tværfaglighed – en...

læs mere

CSR Forum sætter fokus på CSRD i 2023

Vi kigger ind i et år, hvor en stor del af foreningens medlemmer aktivt skal forholde sig til CSRD-direktivet. Allerede i 2022 inviterede vi til en række online sessions, hvor vi belyste emnet – både via ekspertviden og best practice cases. Derudover lancerede vi i november vores eget...

læs mere
CSRD-klargøring – et virtuelt læringsforløb

CSRD-klargøring – et virtuelt læringsforløb

Nogle kalder CSRD direktivet en længe ventet rapporterings-revolution. Andre anser den ny lovgivning, som et hensynsløst benspænd. Uanset vores synspunkt og udgangspunkt, så skal vi forholde os til en fremtid med skærpede krav til compliance på tværs af flere bundlinjer.

læs mere
CSR Forums netværksgruppe for bærdygtighedsansvarlige

CSR Forums netværksgruppe for bærdygtighedsansvarlige

Bæredygtig forandring har aldrig været mere relevant for virksomhederne, som konstant skal navigere i en kontekst af stigende forbrugerkrav, lovgivning, talenttiltrækning og ikke mindst en verden præget af tiltagende klimaforandringer, økonomiske kriser og social ulighed. Hvordan tilgår man som...

læs mere
CSR Forums netværksgruppe for rådgivere

CSR Forums netværksgruppe for rådgivere

Flere og flere rådgivere søger CSR Forum og det er vi enormt glade for, da vi anser rådgiverne, som en afgørende kapacitet i den bæredygtige transformation i de danske virksomheder. Traditionelt set er CSR Forum en forening, som står for det fortrolige og reklamefri rum, hvor...

læs mere
Partnerskaber for videndeling 

Partnerskaber for videndeling 

Vi sætter handling bag ordene i vores formålsparagraf, som kort og godt går på, at formidle og udbrede brugbar viden, der understøtter danske virksomheders bæredygtige transformation. Det gør vi i særdeleshed med vores ongoing tilbud om åbne og gratis webinarer med fokus på best practice, need to...

læs mere