Status 2: Kort om CSR Forums demokratiske tilstand og lidt om fremtiden!?

Et opbrud med det etableret, skjulte dagsordner og ufine metoder, betød at bestyrelsen i CSR Forum over vinteren, gennemgik en decimering. Læs mere om dengang her  Et  lille persongruppe anvender fortsat ufine metoder En håndfuld personer – der enten var direkte eller inddirekte berørt af opbruddet – har siden hen af flere omgange, modarbejdet den siddende […]

Folkeoplysning, Folkemøde & Folkestemning

Generalforsamlingen der i første omgang var sat til Torsdag d. 15/6 2017 falder oveni Folkemødet. Bestyrelsen har loddet folkestemningen blandt foreningens stadig voksende gruppe af frivillige ildsjæle og har besluttet at skubbe Generalforsamlingen til efter somerferien Fra d. 1/5 2017 har du mulighed for at melde dig ind i CSR Forum for blot 500 Kr. pr. […]