Bæredygtig Vækst: Fokus på rygraden af dansk erhvervsliv

Under titlen “Bæredygtig Vækst”, lanceres fra 2019 et projekt, som samler en række efterprøvede og populære koncepter på tværs af Dagbladet Børsens integrerede platform af online og offline aktiviteter. Formålet med projektet At skærpe og sætte fokus på SMV’erne og bæredygtige forretningsmodeller, som tilgodeser bundlinjen. Hovedaktiviteter i projektet Årlig undersøgelse til brug for faglige inputs […]

Workshop: Kommunerne som SDG Front Runners – Gladsaxe, Vejle og Slagelse med helt forrest

Ved en workshop den 21. november er offentlige direktører og ledere inviteret med til at kickstarte SDG Leadership netværket for kommuner og offentlige organisationer. Formålet, er gennem en samskabende proces, at inspirere kommuner til at skabe og formidle viden omkring brugen af verdensmålende. I samarbejde med forskerteamet Christa Breum Amhøj og Oleg Kofoed, startes procesen […]

ESG Transparency & Insights – Spørgskemaundersøgelse kvalificerer fagligt møde

Siden Økonomisk Ugebrev Ledelse og CSR Forum tilbage i januar, lancerede projektet “ESG Insights & Transparency”, har et bredt og tværfagligt netværk af aktører på ESG feltet, bidraget med indsigter. Læs mere om projektet her I foråret gennemførtes en spørgskemaundersøgelse blandt samtlige virksomheder i C20-indekset, med en svarrate på over 70 %. Resultaterne er sidenhen […]

Corporate Volunteering læringsprogram

CoVoCo brobygger og skaber fælles sprog Forankret i et fælles ønske, om et øget fokus på koblingen mellem frivillighed og CSR samt skabelsen af et fælles sprog, har CSR Forum og CoVoCo indgået et samarbejde omkring brobygning på tværs af sektorer. Københavns Kommune og Frivillighedscenter VSV, der begge indgår i CSR Forums Corporate Volunteering netværk, […]

CSR Forum opruster endnu en gang sit sekretariat

Flere ressourcer med de rigtige kompetencer tilføres I takt med at CSR Forum oplever en stigende tilgang af medlemmer og partnere, oprustes der tilsvarende med de rette ressourcer og kompetencer på sekretariatet.  Sekretariatet drives per 1. juni 2018 frem af et team, der på fuldtid, arbejder for at udbrede formålsparagraffen og sikre at foreningens interessenter, […]

Corporate Volunteering & Co Creation

Siden 2016 har Skandia og CSR Forum været forbundet i et tæt og værdiskabende partnerskab med omdrejningspunkt om videreudviklingen og en re-lancering af CSR Speed Dating konceptet. Siden er CSR Speed Dating er blevet testet og tilført en række nye og innovative indspark i kombination med koblingen til et stærkt og bredt netværk på tværs […]