Markedet for CSR og Sustainability rådgivere overvåges

CSR Forum har til alle tider set CSR og Sustainability rådgivere, som en afgørende ressource i transformationen af danske virksomheder – offentlige såvel som private. Siden 2016 har CSR Forum haft adskillige dygtige CSR og Sustainability rådgivere helt tæt på udviklingen af foreningen og diverse medlemsaktivteter – enkeltmandsvirksomheder såvel som store globale rådgivningshuse. I løbet […]

Brancheorganisationer under lup

CSR Forum anser de danske brancheorganisationer, som nøgleaktører i den bæredygtige omstilling af dansk erhvervsliv. Regeringens 13 klimapartnerskaber, hvor adskillige brancheorganisationer aktivt indgår, understøtter ovenstående anseelse. Siden 2018 har CSR Forum overvåget 100 udvalgte brancheorganisationer ved brug af desk research. Der er blevet observeret på 16 målepunkter og udført en komparativ analyse, der bl.a synliggør […]

CSR rapportering i DK – en baseline over udviklingen

Siden 2017 har CSR Forum overvåget udviklingen i forbindelse med den lovpligtige CSR rapportering. Datasættet tæller de ca. cirka 1.100 virksomheder, der grundet størrelse, falder ind under lovkravet. 24 målepunkter er udvalgt og tegner tilsammen en baseline, der giver et indblik i bl.a. antallet af danske CSR rapporter, brancheforhold, rapporteringstyper, fokusområder og kvalitet.   Udpluk af […]