Folkene bag CSR Forum – De frivillige

CSR Forum oplevede i 2022 den største medlemstilgang i foreningens mere end 15 års levetid. I takt med at vi i den grad har fået vokseværk er CSR Forums ressource-team ligeledes blevet både større og stærkere.

 

CSR Forums nye ressource-gruppe

 

CSR Forum formaliserede i 2022 rammerne for foreningens frivillige i form af en ressource-gruppe. Udover at være ambassadører for den gode sag og aktivt arbejde for at udbrede foreningens formålsparagraf, bidrager ressource-gruppen også, ved vores mange events som moderatorer, som netværksledere på tværs af vores grupper, med generel foreningsudvikling og meget andet, som alt sammen kommer vores medlemmer til gode.

 

Tværfaglighed – en styrke 

 

I ressource-gruppen dyrker vi tværfagligheden og anser vores mangfoldighed, som en styrke i relation til medlemsbetjeningen. Mød CSR Forums ressource-personer herunder:

 • Lene Wildfang – CSR Specialist – CSR & Compliance, Schou
 • Caroline Aggestam Pontoppidan – Ph.D, Associate Professor, Institut for Regnskab, CBS
 • Vibeke Hølmich Rasmussen – Compliance officer, Arbejdernes Landsbank
 • Line Poulsen – Sr. Sustainability advisor, freelance
 • Gitte Grove Poulsen – Sr. Sustainability advisor, freelance
 • Karim Buus Drif – Sr. Sustainability advisor, freelance & CSR Forum Chairman
 • Carina Lysgaard Hedemark – Business driven ESG and sustainability advisor
 • Sanne Urbak Rasmussen – Afdelingsdirektør, Corporate Social Responsibility, IBM

Billeder af og LinkedIn profiler på ressource-personerne klik her

Bliv en del af CSR Forums ressource-gruppe

 

Vi mødes i gruppen 4 gange årligt, hvor vi dyrker både fagligheden og fællesskabet.

Du kan kontakte CSR Forums sekretariat for mere info om dine muligheder for at blive frivillig i CSR Forum.

Skriv til csrforum@csrforum.dk

 

CSR Forum søger moderatorer

CSR Forum søger moderatorer

Foreningen CSR Forum har mere end 15 år på bagen. Vi har specialiseret os i at formidle og facilitere deling af kompleks viden om bæredygtighed med afsæt i best practice og ekspertindsigter.   Vi har i 2022 knap 100 vidensbaserede aktiviteter i form af webinarer, seminarer, online masterclasses, netværksmøder etc.  Vores fællesskab er drevet frem af vores mange dygtige og passionerede medlemmer, som i et tæt samarbejde med CSR Forums sekretariat løbende sikrer, at vores mange aktiviteter er værdiskabende og meningsfulde – også for omverden. Læs mere om CSR Forum her

Tør du lede og facilitere dialogen?  

Vi søger dig; der ikke er bange for at stille dig op foran et dygtigt og dedikeret publikum, dig som ikke er bleg for at stille de svære spørgsmål og samtidig kan give plads til dialogen og fordre den.   Din faglighed på området er enten bredt funderet eller specialiseret, og du har gerne nogle års erfaring fra praksis enten i en virksomhed eller som rådgiver. Du er et socialt anlagt menneske, der brænder for relationerne og som naturligt dyrker netværkstanken.  Du behøver ikke at komme med professionel erfaring som moderator. 

Udover at støtte den gode sag får du…

Som moderator i CSR Forum følger en lang række personlige fordele, der styrker både din faglighed og din karriere. Udover at blive associeret med CSR Forum og eksponeret for et relevant økosystem af nøglepersoner på området, får du mulighed for at bygge værdifulde relationer mere effektivt.  

Kontakt os for mere info 

Skriv til os på csrforum@csrforum.dk 
CSR Forums online bibliotek for medlemmer

CSR Forums online bibliotek for medlemmer

Med mere end 100 faglige aktiviteter årligt, opsamler CSR Forums sekretariat løbende nyeste viden og best practice i form af relavante materialer, slidehows og optagelser fra diverse online og hybrid sessions.

Vi styrker den digitale platform

I sommerferien 2022 skifter vi fra en Dropbox løsning til enten Sharepoint eller Microsoft Teams. Dette sker i forbindelse med en omstrukturering og forbedring af vores online bibliotek for CSR Forums medlemmer.

Få adgang til unik viden og brugbar best practice 

 • Læs mere og ansøg om dit CSR Forum medlemskab her

Tomorrow ser dagens lys

Tomorrow – sammen fordrer vi til den bæredygtige transformation.

Formålet med Tomorrow

Vi tror på at morgendagens løsninger bygger på; transparens, viden, kollektiv læring og ikke mindst forbindelser og nytænkende partnerskaber på kryds og tværs af individer og organisationer.

Formålet med Tomorrow er derfor, at facilitere den kvalificerede faglige dialog, hvor der deles brugbar viden og efterprøvede metoder imellem os, der bidrager passioneret og professionelt til den bæredygtige transformation via vores daglige beslutninger og handlinger i en mindre eller i en stor virksomhed eller i en organisation – enten i den offentlige sektor eller i civilsamfundet.

Et tværgående fællesskab for bæredygtige beslutninger og handlinger 

I Tomorrow fordres og undertøttes de bæredygtige beslutninger og handlinger ved, at vi sammen holder os oplyst, stiller hinanden spørgsmål og deler de indsigter, der gør, at vi sammen kan fastholde og udfolde kompleksiteten i de udfordringer vi står overfor.

Vi er et fællesskab, der sammen udholder de mange benspænd i vores daglige og praksisnære arbejde med, at transformere vores virksomheder og organisationer til katalysatorer for den bæredygtige udvikling.

Vi er 100 % non profit.

Tomorrow deler med omverden

I 2022 vil vi sætte i gang med en række initiativer og aktiviteter, der skal styrke vores fælles viden, faglighed og give os et sprog til, at diskutere og perspektivere på tværs af fagligheder, funktioner og kontekster, såsom brancher og sektorer.

Frem til 2023 vil vi, uden beregning, invitere til webinarer, seminarer, netværksmøder, konferencer, projektmøder, der skal være med til, at styrke vores vidensgrundlag, løfte vores faglige udgangspunkt og udfolde best practice. Derudover vil vi henover foråret lancere et online univers, som understøtter vores faglige rejser, delingen af viden, dialogen og vores relationer på tværs.

Vi vil i perioden organisere os, som en samlet og fælles kapacitet, der aktivt deler med hinanden og omverden.

Initiativtagerne og støtterne bag Tomorrow

 • Caroline A. Pontoppidan, P.h.D, Ass. Professor, Dep. of Accounting, Copenhagen Business School (CBS)
 • Karim B. Drif, Sustainable Business Development Lead, Bureau Veritas Nordic & CSR Forum Chairman
 • Jacob Dahl Rendtorff, Professor, Department of Business & Social Sciences, Roskilde University (RUC)
 • Lene Wildfang Larsen, CSR and Sustainability Specialist, Schou
 • Jette Søndergaard Hansen, Strategisk programchef, Herning Kommune
 • Flemming Lynge Nielsen, Sustainability Director at Danfoss A/S
 • Malene Brandt, Selvstændig Sr. Sustainability Advisor, Tidl. chef for partnerskaber i Røde Kors, WWF og Fonden for Socialt Ansvar
 • Flemming Olsen, Selvstændig, Sr. Sustainability Advisor, Tidl. direktør i Herlev Kommune og Vallensbæk Kommune, Co-founder & Partner i rådgivningshuset Cph Facilitation ,
 • Majbritt Skov, Partner, Chief Economist & Head of Deloitte Economics
 • Heidi Volke, Selvstænig strateg & kommunikatør, Tidl- kreativ direktør på flere reklamebureauer, Co-founder Protocol
 • Henriette Kahré Freris, Senior Management Consultant, International Business Development & SDG, Erhvervshus Hovedstaden

Bureau Veritas støtter i 2022 udviklingen og udbredelsen af Tomorrow, ved at stille udvalgte nøglemedarbejdere til rådighed.

Mere info om Tomorrow

 • Skriv til csrforum@csrforum.dk 

 

CSR Forum temaer og aktiviteter i 2022 – et overblik

I 2022 glæder vi os til sammen med vores medlemmer og samarbejdspartnere, at udfolde en række interessefelter/temaområder (Faglige spor) i form af netværksmøder, webinar-rækker, læringsforløb, konferencer etc.

Faglige spor i 2022

CSR Forums faglige spor rammesætter de enkelte temaer og under-emner, som i en given periode, udfoldes via forskellige faglige aktiviteter. Desuden er det enkelte spor fagligt tilrettelagt med et udvalgt medlemsgruppe (Segment) for øje.

Aktiviteter på tværs af de faglige spor og medlems segmentering 

Sustainability/SDG/ESG Reporting (Spor 1)

 • Aktiviteter
  • Webinar-række med 6 webinarer
  • Master Class bestående af 3 undervisningsdage online (Udbydes af 2 omgange)
  • Netværksgruppe A mødes 6 gange online/fysisk 
  • Netværksgruppe B mødes 4 gange online 
 • Segment
  • For nøglepersoner i virksomheder, som lovpligtigt skal rapportere på CSR og Sustainability jf. årsregnskabslovens § 99 a. Dvs. store virksomheder i regnskabsklasse C og virksomheder i regnskabsklasse D.
 • Læs mere om sporet og aktiviteterne her

Responsible Tax & Sustainability (Spor 2)

 • Aktiviteter:
  • Netværksgruppe mødes 5 gange online/fysisk 
 • Segment:
  • For nøglepersoner i danske virksomheder, der er del af en multinational koncern, med en konsolideret omsætning på 5,6 mia. kr. eller mere i et indkomstår, der lovpligtigt skal indgive en land for land-rapport (CbC indberetning).
 • Læs mere om sporet og aktiviteterne her

EU Taxonomy & Sustainability (Spor 3)

 • Aktiviteter
  • Webinar-række med 5 webinarer
  • Master Class bestående af 1 undervisningsdag online (Udbydes af 2 omgange)
  • Netværksgruppe mødes 5 gange online/fysisk 
 • Segment:
  • For nøglepersoner i virksomheder, som lovpligtigt skal rapportere på CSR og Sustainability jf. årsregnskabslovens § 99 a. Dvs. store virksomheder i regnskabsklasse C og virksomheder i regnskabsklasse D.
 • Læs mere om sporet og aktiviteterne her

SDG Leadership (Spor 4)

 • Aktiviteter:
  • Webinar-række med 6 webinarer
  • Master Class bestående af 3 undervisningsdage online (Udbydes af 2 omgange)
  • Netværksgruppe A mødes 6 gange online/fysisk 
  • Netværksgruppe B mødes 4 gange online/fysisk 
 • Segment:
  • For nøglepersoner i mellemstore virksomheder, som allerede arbejder med SDG i spillerummet mellem strategi og drift. Dvs. i virksomheder med 50 – 249 ansatte og/eller 50 millioner € i omsætning eller derunder og/eller 43 millioner € i samlet balance eller derunder.
 • Læs mere om sporet og aktiviteterne her

Circularity & New Business Models (Spor 5)

 • Aktiviteter:
  • Webinar-række med 5 webinarer
  • Master Class bestående af 1 undervisningsdag online (Udbydes af 2 omgange)
  • Netværksgruppe mødes 5 gange online/fysisk 
 • Segment:
  • For nøglepersoner i mellemstore virksomheder, som allerede arbejder med cirkularitet i koblingen mellem strategi og drift. Dvs. i virksomheder med 50 – 249 ansatte og/eller 50 millioner € i omsætning eller derunder og/eller 43 millioner € i samlet balance eller derunder.
 • Læs mere om sporet og aktiviteterne herr

Sustainability Leader (Spor 6)

 • Aktiviteter:
  • Master Class bestående af 3 undervisningsdage online (Udbydes af 2 omgange)
  • Netværksgruppe mødes 5 gange online/fysisk 
  • Netværksgruppe B mødes 4 gange online 
 • Segment:
  • For nøglepersoner der til dagligt arbejder med QHSE i virksomheder, som lovpligtigt skal rapportere på CSR og Sustainability jf. årsregnskabslovens § 99 a. Dvs. store virksomheder i regnskabsklasse C og virksomheder i regnskabsklasse D.
 • Læs mere om sporet og og aktiviteterne her

Social Bottom Line & Balanced ESG (Spor 7)

 • Aktiviteter:
  • Webinar-række med 3 webinarer
  • Netværksgruppe mødes 5 gange online/fysisk
 • Segment:
  • For nøglepersoner der til dagligt arbejder med sociale indsatser jf. ESG, i virksomheder, som lovpligtigt skal rapportere på CSR og Sustainability jf. årsregnskabslovens § 99 a. Dvs. store virksomheder i regnskabsklasse C og virksomheder i regnskabsklasse D.
 • Læs mere om sporet og aktiviteterne her

Climate Leadership (Spor 8)

 • Aktiviteter:
  • Webinar-række med 3 webinarer
  • Netværksgruppe mødes 4  gange online/fysisk 
 • Segment:
  • For nøglepersoner der til dagligt leder  og driver klimaindsatsen i virksomheder, som lovpligtigt skal rapportere på CSR og Sustainability jf. årsregnskabslovens § 99 a. Dvs. store virksomheder i regnskabsklasse C og virksomheder i regnskabsklasse D.
 • Læs mere om sporet og aktiviteterne her

Sustainability & Responsible Communication (Spor 9)

 • Aktiviteter:
  • Webinar-række med 3 webinarer
  • Master Class bestående af 1 undervisningsdag online (Udbydes af 2 omgange)
 • Segment:
  • For nøglepersoner i kommunikation og marketing i virksomheder, som lovpligtigt skal rapportere på CSR og Sustainability jf. årsregnskabslovens § 99 a. Dvs. store virksomheder i regnskabsklasse C og virksomheder i regnskabsklasse D.
 • Læs mere om sporet og aktiviteterne her

SDG Leadership – Municipalities (Spor 10)

 • Aktiviteter:
  • Webinar-række med 5 webinarer
  • Netværksgruppe mødes 5 gange online/fysisk 
 • Segment:
  • For nøglepersoner i kommuner med politisk opbakning til SDG, i indeværende valgperiode.
 • Læs mere om sporet og aktiviteterne her

Sustainability Management (Spor 11)

 • Aktiviteter:
  • Netværksgruppe mødes 5 gange online/fysisk 
 • Segment:
  • For nøglepersoner i mellemstore virksomheder, som til dagligt er tovholdere og udførere på implementeringen og driften af Sustainability, på tværs af virksomheden. Dvs. i virksomheder med 50 – 249 ansatte og/eller 50 millioner € i omsætning eller derunder og/eller 43 millioner € i samlet balance eller derunder.
 • Læs mere om sporet og aktiviteterne her

Sustainability Advisors (Spor 12)

 • Aktiviteter:
  • Netværksgruppe mødes 5 gange online/fysisk 
 • Segment:
  • For konsulenter i mindre og mellemstore rådgivningshuse samt selvstændige specialister, der til dagligt rådgiver mellemstore og store virksomheder i Sustainability på tværs af fagområder.
 • Læs mere om sporet og aktiviteterne her

 SDG Strategy & Reporting – Municipalities (Spor 13)

 • Aktiviteter:
  • Projektgruppe mødes 8 gange online/fysisk 
 • Segment:
  • For nøglepersoner i kommuner med politisk opbakning til at arbejde strategisk og systematisk med SDG rapportering, i indeværende valgperiode.
 • Læs mere om sporet og aktiviteterne her

Bæredygtig ledelse (Spor 14)

 • Projektgruppe mødes 6 gange online/fysisk 
  • Segment: Direktører, ledere, chefer på tværs af alle ovenstående segmenter, som til dagligt arbejder med sig selv for udvikle og implementere strategier, metoder og systemer, der understøtte bæredygtig ledelse. 
 • Læs mere om sporet og aktiviteterne her

Mere info og kontakt

 • Skriv til csrforum@csrforum.dk 

Året der gik – en status på 2021 i CSR Forum

Bestyrelsen og sekretariatet takker for endnu et godt og givende år. Herunder en kort opsamling på 2021:

 • Vi har i 2021 rundet 1000 personlige medlemmer og faste brugere.  
 • Vores medlemmer og brugere arbejder alle professionelt og passioneret med Sustainability/CSR/ESG/SDG/Circularity.
 • Over 85 % af vores medlemmer arbejder til dagligt i Danmarks 1100 største virksomheder. Det er de virksomheder, der lovpligtigt skal rapportere på CSR/Sustainability/ESG. 
 • Vores medlemmer repræsenterer alle lag i organisationen og går på tværs. Dvs. fra direktør til udøver, og fra kommunikation til værdikædestyring etc. 
 • Foreningen “huser” 14 aktive grupper med hvert sit interessefelt og faglige omdrejningspunkt (Eksempler: SDG Leadership, Sustainability Reporting, Sustainable Finance & ESG, Bæredygtige Kommuner, Circular Business Models, Responsible TAX, Social Impact, Bæredygtig Ledelse). 
 • Årligt afholdes der 4-6 møder i hver gruppe, som typisk tæller 10-25 medlemmer.
 • De medlemmer som ikke fast er tilknyttet en specifik gruppe, deltager på ad-hoc basis på tværs og ved foreningens tværgående medlemsaktiviteter.
 • CSR Forum deler – jf. foreningens formålparagraf – sine medlemmers viden og praksisnære erfaringer med omverden. I 2022 har det konkret resulteret i 28 åbne og gratis webinarer
 • Der har gennemsnitligt været 43,7 fremmødte deltagere pr. webinar
 • CSR Forum med afsæt i foreningens faglige medlemskapacitet, udviklet og udbudt en række forskellige læringsforløb i perioden (Eksempler: Sustainability Leader (MNC/QHSE), Circular Business Models (SMV), SDG Leadership Master Class (MNC))
 • Det er ikke nyt for CSR Forum at samarbejde professionelt med kommercielle og/eller store aktører. I 2021 tæller vores forskellige partnere bl.a.; CBS, KPMG ACOR TAX, DJØF, Green Network, KL, Erhvervshusene, Deloitte Economics, Dansk Erhverv, IDA, Bureau Veritas. 

Kontakt og på gensyn i 2022

 • Skriv til csrforum@csrforum.dk