CSR Forums online bibliotek for medlemmer

Med mere end 100 faglige aktiviteter årligt, opsamler CSR Forums sekretariat løbende nyeste viden og best practice i form af relavante materialer, slidehows og optagelser fra diverse online og hybrid sessions. Vi styrker den digitale platform I sommerferien 2022 skifter vi fra en Dropbox løsning til enten Sharepoint eller Microsoft Teams. Dette sker i forbindelse […]

Tomorrow ser dagens lys

Tomorrow – sammen fordrer vi til den bæredygtige transformation. Formålet med Tomorrow Vi tror på at morgendagens løsninger bygger på; transparens, viden, kollektiv læring og ikke mindst forbindelser og nytænkende partnerskaber på kryds og tværs af individer og organisationer. Formålet med Tomorrow er derfor, at facilitere den kvalificerede faglige dialog, hvor der deles brugbar viden og […]

CSR Forum temaer og aktiviteter i 2022 – et overblik

I 2022 glæder vi os til sammen med vores medlemmer og samarbejdspartnere, at udfolde en række interessefelter/temaområder (Faglige spor) i form af netværksmøder, webinar-rækker, læringsforløb, konferencer etc. Faglige spor i 2022 CSR Forums faglige spor rammesætter de enkelte temaer og under-emner, som i en given periode, udfoldes via forskellige faglige aktiviteter. Desuden er det enkelte […]

Året der gik – en status på 2021 i CSR Forum

Bestyrelsen og sekretariatet takker for endnu et godt og givende år. Herunder en kort opsamling på 2021: Vi har i 2021 rundet 1000 personlige medlemmer og faste brugere.   Vores medlemmer og brugere arbejder alle professionelt og passioneret med Sustainability/CSR/ESG/SDG/Circularity. Over 85 % af vores medlemmer arbejder til dagligt i Danmarks 1100 største virksomheder. Det er […]

CSR Forum nedsætter EU-taksonomi arbejdsgruppe 

Som lovet samler vi her op på etableringen af den CSR Forum arbejdsgruppe, som vi formelt besluttede at etablere i forlængelse af vores webinar om EU-taksonomien tilbage i maj. Arbejdsgruppen Vi har gode erfaringer med at etablere og facilitere ad-hoc arbejdsgrupper i CSR Forum. En af erfaringerne er, at kvaliteten igen vinder over kvantiteten, hvilket […]