Bæredygtig business i en verden med Corona – en medlemsproduceret artikelrække

Under temaet “Bæredygtig business i en verden med Corona”, har vi i CSR Forum bedt nogle af vores medlemmer om at give deres bud på, hvordan den nære fremtid kan se ud for den bæredygtige udvikling i det danske erhvervslivet med Corona, som bagtæppe. Vi ønsker en helhedsorienteret behandling af temaet og har derfor valgt […]

Brancheorganisationer som ramme for den bæredygtige transformation

Med afsæt i flere års erfaringer med at organisere mange forskelllige aktører under en fælles faglig ramme, etablerer CSR Forum en ekslusivt møderække for de dygtige folk, som til dagligt står i spidsen for de danske brancheorganisationer. CSR Forum ønsker at skabe et fortroligt rum, hvor der anspores til vidensdeling og samarbejder på tværs. For […]

Programmet for medlemsaktiviteter i 2020 lanceret

I forbindelse med at CSR Forum har oprustet på sekretariatet og at der igen åbnes op for nye medlemmer, udvides i 2020, antallet af faglige sammenkomster. Alle medlemmer på tværs af arbejdsgrupper og netværk, nye som gamle og aktive som passive, inviteres hermed til spændende fagligt program, hvor der som altid også vil være fokus […]

Organisering af rådgivere med SDG’erne, som fagligt framework 

CSR Forum har til dags dato, involveret og aktiveret 17 professionelle rådgivningsenheder på tværs af størrelse og specialer i udviklingen af det faglige indhold til SDG Leadership platformen sæson 2019. Fælles for de mange bidragsydere er at de anser SDG’erne, som en meningsfuld forretningsmulighed, hvor et professionelt liv og et personligt engagement i den bæredygtige transformation, […]

Stigende interesse for Corporate Volunteering

Via netværket og desktop research har CSR Forum identificeret over 20 store virksomheder på tværs af landet, der har sat Corporate Volunteering på den strategiske dagsorden. I 2017 fandt vi seks relevante virksomheder, herunder det tidligere Skandia Pension Danmark og IBM Danmark. Med afsæt i et udtalt ønske om en organisering, har CSR Forum i […]