CSR Forums netværksgruppe for klimaansvarlige

CSR Forums netværksgruppe for klimaansvarlige

I dette CSR Forum netværk sætter vi medlemmerne i stand til at lede, iværksætte, overskue og formidle klimahandlinger og klimaregnskaber i praksis. Og til at se klimahandlinger i kobling til EU-taksonomien og CSRD-direktivet samt vurdere indsatsernes forretningsmæssige værdi og potentiale på tværs af flere bundlinjer.

Medlemmerne bliver på den måde klædt på til at blive klimaledere og kulturbærere og til at udgøre en ressource på området for andre medarbejdere i organisationen.

Det faglige indhold er tilrettelagt sådan, at den nye viden, metoderne der overdrages og best practice cases, kan bruges i en praktisk hverdag. 

Hvad får du ud af at være med i gruppen?

 • Erfaringsudveksling faciliteret af professionelle mødeledere
 • Ny viden tilføres løbende gruppen i form af eksterne indlægsholdere
 • Sparring på konkrete opgaver og udfordringer
 • Networking med fokus på nye partnerskaber og samarbejder
 • Adgang til ekspertviden, best practice cases og efterprøvede værktøjer

Møder i efteråret 2023 / foråret 2024

 • 24. oktober 2023 kl. 09.00-11.00 – online
 • 28. november 2023 kl. 09.00-11.00 – online
 • 6. februar 2024 kl. 09.00-13.00 – hybrid
 • 19. marts 2024 kl. 09.00-11.00 – online
 • 23. april 2024 kl. 09.00-11.00 – online
 • 28. maj kl. 12.00-16.00 – hybrid

Gruppens faste mødeledere

 • Gitte Grove Poulsen, AC-konsulent, Vejle Kommune
 • Karim Buus Drif, Sr. ESG Advisor

Medlemsvilkår og kontingent 

 • Personligt CSR Forum medlemskab i 12 måneder med fast tilknytning til netværksgruppen
 • Årlig kontingent er 11.000 kr.
 • 9.000 kr. for eksisterende CSR Forum medlemmer
 • Din virksomhed har mulighed for, at betale dit kontingent

Vil du vide mere om gruppen? 

CSR Forums netværksgruppe for bærdygtighedsansvarlige

CSR Forums netværksgruppe for bærdygtighedsansvarlige

Bæredygtig forandring har aldrig været mere relevant for virksomhederne, som konstant skal navigere i en kontekst af stigende forbrugerkrav, lovgivning, talenttiltrækning og ikke mindst en verden præget af tiltagende klimaforandringer, økonomiske kriser og social ulighed.

Hvordan tilgår man som bæredygtighedsansvarlig denne proces på vegne af sin virksomhed?

I dette CSR Forum netværk holder vi løbende hinanden ajour og skarpe på den hurtige og komplekse dagsorden. Vi deler vores erfaringer fra praksis, får overdraget metoder/værktøjer – og så er vi ikke bange for at hjælpe hinanden. For sammen står vi alle sammen stærkest hjemme i vores egen virksomhed.

 

Hvad får du ved at være en del af gruppen?

 • Erfaringsudveksling faciliteret af professionelle mødeledere
 • Ny viden tilføres løbende gruppen i form af eksterne indlægsholdere
 • Sparring på konkrete opgaver og udfordringer
 • Networking med fokus på nye partnerskaber og samarbejder
 • Adgang til ekspertviden, best practice cases og efterprøvede værktøjer

 

 Møder i efteråret 2023 / foråret 2024

 • 5. september kl. 09.00-11.00 – online
 • 11. oktober kl. 09.00-13.00 – hybrid
 • 21. november kl. 09.00-11.00 – online
 • 11. januar kl. 09.00-11.00 – online
 • 29. februar kl. 09.00-13.00 – hybrid
 • 18. april kl. 09.00-11.00 – online
 • 13. juni kl. 09.00-13.00 – hybrid

 

Gruppens faste mødeledere

 • Gitte Grove Poulsen, AC-konsulent, Vejle Kommune
 • Karim Buus Drif, Sr. ESG Advisor 

Medlemsvilkår og kontingent 

 • Personligt CSR Forum medlemskab i 12 måneder med fast tilknytning til netværksgruppen
 • Årlig kontingent er 11.000 kr.
 • 9.000 kr. for eksisterende CSR Forum medlemmer 
 • Din virksomhed har mulighed for, at betale dit kontingent

 

Vil du vide mere om gruppen? 

CSR Forums netværksgruppe for rådgivere

CSR Forums netværksgruppe for rådgivere

Flere og flere rådgivere søger CSR Forum og det er vi enormt glade for, da vi anser rådgiverne, som en afgørende kapacitet i den bæredygtige transformation i de danske virksomheder.

Traditionelt set er CSR Forum en forening, som står for det fortrolige og reklamefri rum, hvor virksomhedsrepræsentanter, kan dele erfaringer og viden. Dvs. et rum mere eller mindre frit for rådgivere. Dvs. et rum mere eller mindre frit for rådgivere.

Som noget nyt tilbyder vi nu rådgiverne – på lige fod med vores andre virksomhedsgrupper – et faciliteret og fortroligt rum for en vigtig debat om rådgivernes rolle i fremtidens bæredygtige erhvervsliv.

Med afsæt i faglig udvikling og netværkstanken kapacitetsopbygger vi i fællesskab og nye partnerskaber og samarbejder fordres.

 

 

Hvad får du ved at være en del af gruppen?

 • Erfaringsudveksling faciliteret af professionel mødeleder
 • Ny viden tilføres løbende gruppen i form af eksterne indlægsholdere
 • Sparring på konkrete opgaver og udfordringer
 • Networking med fokus på udvikling nye partnerskaber og samarbejder
 • Adgang til ekspertviden og best practice

 

Hvem kan blive en del af Sustainability Guardians?

 • 3 års erfaring med sustainability relateret rådgivning eller 5 år, som udførende nøgleperson i en større virksomhed
 • Både for rådgivere fra enkeltmandsvirksomheden og de helt store rådgivningsfirmaer
 • For de der tør dele med fællesskabet

 

Møder i 2023

 • 20. marts kl. 09.00-11.00 – online
 • 18. april kl. 09.00-11.00 – online
 • 30. maj kl. 09.00-11.00 – online
 • 20. juni kl. 09.00-13.00 – hybrid
 • 26. september kl. 09.00-11.00 – online
 • 12. oktober kl. 09.00-13.00 – hybrid

 

Gruppens faste mødeleder

 • Karim Buus Drif, Sr. ESG Advisor 

 

Medlemsvilkår og kontingent 

 • Personligt CSR Forum medlemskab i 12 måneder med fast tilknytning til netværksgruppen
 • Årligt kontingent er 7.000 kr. (Rådgivningsfirmaer med 1-3 ansatte)
 • Årligt kontingent er 9.000 kr. (Rådgivningsfirmaer med 4+ ansatte)
 • Din virksomhed har mulighed for at betale dit kontingent

 

Vil du videre mere om gruppen?

 

CSR Forums netværksgruppe for ESG og CSRD ansvarlige i de største virksomheder

CSR Forums netværksgruppe for ESG og CSRD ansvarlige i de største virksomheder

Netværksgruppe for nøglepersoner med ansvaret for ESG/CSRD rapporteringen i de største virksomheder.

 

Hvad får du ved at være en del af gruppen?

 • Erfaringsudveksling faciliteret af professionel mødeleder
 • Ny viden tilføres løbende gruppen i form af eksterne indlægsholdere
 • Sparring på konkrete opgaver og udfordringer
 • Networking med nogle af landets dygtigste på området
 • Adgang til ekspertviden, best practice cases og efterprøvede værktøjer

 

 Møder i efteråret 2023 / foråret 2024

 • 28. september kl. 09.00-11.00 – online
 • 26. oktober kl. 12.00-16.00 – hybrid
 • 23. november kl. 09.00-11.00 – online
 • 18. januar kl. 09.00-11.00 – online
 • 14. marts kl. 12.00-16.00 – hybrid
 • 11. april kl. 09.00-11.00 – online
 • 30. maj kl. 12.00-16.00 – hybrid

 

Gennemgående mødeleder 

 • Karim Buus Drif, Sr. ESG Advisor 

 

Medlemsvilkår og kontingent 

 • Personligt CSR Forum medlemskab i 12 måneder med fast tilknytning til netværksgruppen
 • Årlig kontingent er 11.000 kr.
 • 9.000 kr. for eksisterende CSR Forum medlemmer 
 • Din virksomhed har mulighed for, at betale dit kontingent

 

Vil du vide mere om gruppen? 

 

Netværksgruppe for Tax Directors & Tax Managers

Netværksgruppe for Tax Directors & Tax Managers

For flere og flere multinationale virksomheder handler ansvarlig skat ikke bare om at efterleve lovgivningen, men også om samfundsansvar og bæredygtighed.

Sammen med KPMG Acor Tax  tilbyder vi Tax Directors & Tax Managers et fortroligt rum, hvor vi sammen bliver dygtigere og opbygger en fælles faglig kapacitet, som styrker den enkeltes praksis hjemme i egen virksomhed.

Netværksgruppen tæller for nuværende 14 medlemmer, som hver i sær dygtigt udvikler og dagligt driver skattepolitikken i de allerstørste virksomheder.

Fokus er på den gode skattepolitik og ansvarlige praksis i koblingen til bæredygtighed og ESG.

 

Hvad får du ved at være en del af gruppen?

 • Erfaringsudvekling faciliteret af tværfagligt mødeleder-team
 • Ny viden tilføres løbende i form af eksterne indlægsholdere
 • Sparring på konkrete opgaver og udfordringer
 • Networking med nogle af landets dygtigste Tax Directors & Tax Managers
 • Adgang til ekspertviden og best practice

Møder i gruppen 2023

 • 28. februar kl. 09.00-11.00 – online
 • 13. april kl. 12.00-16.00 – fysisk
 • 23. maj 09.00-11.00 – online
 • 23. august 09.00-11.00 – online
 • 5. oktober 12.00-16.00 – fysisk

 

Mere info og pris

 • 5 møder årligt – 3 online møder à 2 timer og 2 fysiske møder à 4 timer inkl. frokost
 • Årlig kontingent er 9.000 kr. (Din virksomhed/organisation har mulighed for, at betale dit kontingent)
 • Gruppens faste ekspert på Tax området, er Søren Dalby, CEO and Senior Partner, KPMG Acor Tax
 • Gennemgående mødeleder og Sustainability/ESG ekspert, er Karim Buus Drif, Sr. Sustainability advisor & CSR Forum Chairman

Vil du vide mere om gruppen? 

Kontakt os på csrforum@csrforum.dk

Netværksmøde med best practice fokus på den bæredygtige skattepolitik

Netværksmøde med best practice fokus på den bæredygtige skattepolitik

Den 5. maj afholdte CSR Forum sammen med vores netværksgruppe for Tax Dirctors og Tax Managers endnu et godt og givende møde, hvor alle bidrog med stort engagement.

Reportage fra netværksmødet

I første halvleg af mødet bød Søren og Francois fra KPMG Acor Tax ind med seneste nyt på området. Her blev vi bl.a. klogere på:

 1. EBTF report on tax transparency
 2. GRI Perspective: We need to talk about Tax
 3. Amazon Inc. public CBCR saga
 4. UN Tax Convention

Derudover blev vi præsenteret for KPMG Acor Tax’ egen GRI 207 rapport, som du kan finde på websiden her

I anden halvleg diskuterede vi vores skattepolitikker med hinanden.

Kommende møder i gruppen

1. september kl. 12.00-16.00 hos CSR Forum

 • Her vil der være mulighed for, at spise frokost sammen i tidsrummet kl. 12.00-13.00, hvorefter det faglige program påbegyndes.
 • Vi arbejder fortsat på, at tilrettelægge dagen og opdaterer derfor det endelige program inden sommerferien.

24. november kl. 14.30-16.30 online via Microsoft Teams

 • Tilrettelæggelsen af programmet for dette netværksmøde sker sammen med netværksgruppen ved det foregående møde

Mere info om netværksgruppen

 • Skriv til csrforum@csrforum.dk