CSR Forum netværksgruppe for CSR/Sustainability/ESG Managers

CSR Forum netværksgruppe for CSR/Sustainability/ESG Managers

Bæredygtig forandring har aldrig været mere relevant for virksomhederne, som konstant skal navigere i en kontekst af stigende forbrugerkrav, lovgivning, talenttiltrækning og ikke mindst en verden præget af tiltagende klimaforandringer, økonomiske kriser og social ulighed.

Hvordan tilgår man som CSR/Sutainability/ESG-ansvarlig denne proces på vegne af sin virksomhed?

I dette CSR Forum netværk holder vi løbende hinanden ajour og skarpe på den hurtige og komplekse dagsorden. Vi deler vores erfaringer fra praksis, får overdraget metoder/værktøjer – og så er vi ikke bange for at hjælpe hinanden. For sammen står vi allesammen stærkest hjemme i vores egen virksomhed.

 

Hvad får du ved at være en del af gruppen?

 • Erfaringsudveksling faciliteret af professionel mødeleder
 • Ny viden tilføres løbende gruppen i form af eksterne indlægsholdere
 • Sparring på konkrete opgaver og udfordringer
 • Networking med fokus på nye partnerskaber og samarbejder
 • Adgang til ekspertviden og best practice

 

Hvem kan blive en del af gruppen?

Udførende nøglepersoner i virksomheder, der falder ind under CSRD direktivet eller der modent arbejder med CSR/Sutainability/ESG i større SMV’er. Eksempler på titler:

 • Sustainability Manager
 • ESG Manager
 • CSR Manager
 • QHSE Manager
 • Compliance Officer
 • Communications Manager
 • Andre relevante nøglepersoner i din virksomhed

 

Møder i 2023

 • 16. marts kl. 09.00-13.00 – fysisk
 • 26. april kl. 09.00-11.00 – online
 • 08. juni kl. 09.00-13.00 – fysisk
 • 5. september kl. 09.00-11.00 – online
 • 11. oktober kl. 09.00-13.00 – fysisk
 • 21. november kl. 09.00-11.00 – online

 

Gruppens faste mødeleder

 • Karim Buus Drif,  Sustainability/CSR/SDG/ESG VIP-mentor og professionel underviser 

 

Medlemsvilkår og kontingent 

 • Personligt CSR Forum medlemskab i 12 måneder med fast tilknytning til netværksgruppen
 • Årlig kontingent er 5.000 kr.
 • Din virksomhed har mulighed for, at betale dit kontingent

 

Vil du vide mere om gruppen? 

Ny CSR Forum gruppe med fokus på fremtidens rådgivning

Ny CSR Forum gruppe med fokus på fremtidens rådgivning

Flere og flere rådgivere søger CSR Forum og det er vi enormt glade for, da vi anser rådgiverne, som en afgørende kapacitet i den bæredygtige transformation i de danske virksomheder.

Traditionelt set er CSR Forum en forening, som står for det fortrolige og reklamefri rum, hvor virksomhedsrepræsentanter, kan dele erfaringer og viden. Dvs. et rum mere eller mindre frit for rådgivere. Dvs. et rum mere eller mindre frit for rådgivere.

Som noget nyt tilbyder vi nu rådgiverne – på lige fod med vores andre virksomhedsgrupper – et faciliteret og fortroligt rum for en vigtig debat om rådgivernes rolle i fremtidens bæredygtige erhvervsliv.

Med afsæt i faglig udvikling og netværkstanken kapacitetsopbygger vi i fællesskab og nye partnerskaber og samarbejder fordres.

Vi kalder gruppen Sustainability Guardians.

 

Hvad får du ved at være en del af gruppen?

 • Erfaringsudveksling faciliteret af professionel mødeleder
 • Ny viden tilføres løbende gruppen i form af eksterne indlægsholdere
 • Sparring på konkrete opgaver og udfordringer
 • Networking med fokus på udvikling nye partnerskaber og samarbejder
 • Adgang til ekspertviden og best practice

 

Hvem kan blive en del af Sustainability Guardians?

 • 3 års erfaring med sustainability relateret rådgivning eller 5 år, som udførende nøgleperson i en større virksomhed
 • Både for rådgivere fra enkeltmandsvirksomheden og de helt store rådgivningsfirmaer
 • For de der tør dele med fællesskabet

 

Møder i 2023

 • 20. marts kl. 09.00-11.00 – online
 • 4. april kl. 09.00-13.00 – fysisk
 • 30. maj kl. 09.00-11.00 – online
 • 20. juni kl. 09.00-13.00 – fysisk
 • 26. september kl. 09.00-11.00 – online
 • 12. oktober kl. 09.00-13.00 – fysisk

 

Gruppens faste mødeleder

 • Karim Buus Drif, Sustainability/ESG ekspert, Sustainability Business Developer and Senior Consultant, Bureau Veritas & CSR Forum Chairman and moderator

 

Medlemsvilkår og kontingent 

 • Personligt CSR Forum medlemskab i 12 måneder med fast tilknytning til netværksgruppen Sustainability Guardians
 • Årlig kontingent er 3.000 kr. (Rådgivningsfirmaer med 1-3 ansatte)
 • Årlig kontingent er 5.000 kr. (Rådgivningsfirmaer med 4+ ansatte)
 • Din virksomhed har mulighed for, at betale dit kontingent

 

Vil du videre mere om gruppen?

Much More Than Reporting – Netværksgruppe åbner op for nye medlemmer 

Much More Than Reporting – Netværksgruppe åbner op for nye medlemmer 

Netværksgruppen tæller for nuværende 15 passionerede medlemmer, som hver i sær dygtigt udvikler og driver Sustainability/ESG rapporteringen i de allerstørste virksomheder.

Vi åbner op for yderligere 5 medlemmer, som til dagligt arbejder med rapportering i en stor virksomhed.

 

Hvad får du ved at være en del af gruppen?

 • Erfaringsudveksling faciliteret af professionel mødeleder
 • Ny viden tilføres løbende gruppen i form af eksterne indlægsholdere
 • Sparring på konkrete opgaver og udfordringer
 • Networking med nogle af landets dygtigste på området
 • Adgang til ekspertviden og best practice

 

Møder i 2023

 • 26. januar kl. 12.00-16.00 – fysisk
 • 2. marts kl. 09.00-11.00 – online
 • 20. april kl. 09.00-11.00 – online
 • 25. maj kl. 12.00-16.00 – fysisk
 • 28. september kl. 09.00-11.00 – online
 • 26. oktober kl. 12.00-16.00 – fysisk
 • 23. november kl. 09.00-11.00 – online

 

 

Gennemgående mødeleder 

 • Karim Buus Drif Sustainability/ESG ekspert, Sustainability Business Developer and Senior Consultant, Bureau Veritas & CSR Forum Chairman and moderator.

 

 

Medlemsvilkår og kontingent 

 • Personligt CSR Forum medlemskab i 12 måneder med fast tilknytning til netværksgruppen Much More Than Reporting.
 • Årlig kontingent er 9.000 kr.
 • Din virksomhed  har mulighed for, at betale dit kontingent.

 

Vil du vide mere om gruppen? 

 

Netværksgruppe i samarbejde med KPMG Acor Tax

Netværksgruppe i samarbejde med KPMG Acor Tax

For flere og flere multinationale virksomheder handler ansvarlig skat ikke bare om at efterleve lovgivningen, men også om samfundsansvar og bæredygtighed.

Sammen med KPMG Acor Tax  tilbyder vi Tax Directors & Tax Managers et fortroligt rum, hvor vi sammen bliver dygtigere og opbygger en fælles faglig kapacitet, som styrker den enkeltes praksis hjemme i egen virksomhed.

Netværksgruppen tæller for nuværende 14 medlemmer, som hver i sær dygtigt udvikler og dagligt driver skattepolitikken i de allerstørste virksomheder.

Fokus er på den gode skattepolitik og ansvarlige praksis i koblingen til bæredygtighed og ESG.

 

Hvad får du ved at være en del af gruppen?

 • Erfaringsudvekling faciliteret af tværfagligt mødeleder-team
 • Ny viden tilføres løbende i form af eksterne indlægsholdere
 • Sparring på konkrete opgaver og udfordringer
 • Networking med nogle af landets dygtigste Tax Directors & Tax Managers
 • Adgang til ekspertviden og best practice

Kommende møder i gruppen 2022

17. november kl. 09.00-10.30

 • Online møde med indlæg under titlen “Tax Governance as a key driver for corporate sustainability” v. Karl Berlin, Vice President, Head of Tax, Ørsted 

24. november kl. 14.00-16.00

 • Online møde med opsamling på året der gik og indlæg under titlen “PFA’s krav til virksomhedernes skattepolitikker – med et fremtidsperspektiv ” v. Sanne Camilla Jensen, Skattechef, Advokat,  Koncernskat – Finans & Aktuariat, PFA Pension

Møder i gruppen 2023

 • 28. februar kl. 09.00-11.00 – online
 • 13. april kl. 12.00-16.00 – fysisk
 • 23. maj 09.00-11.00 – online
 • 23. august 09.00-11.00 – online
 • 5. oktober 12.00-16.00 – fysisk
 • 22. november 09.00-11.00 – fysisk

Mere info og pris

 • 6 møder årligt – 4 online møder à 2 timer og 2 fysiske møder à 5 timer inkl. morgenmad/frokost
 • Årlig kontingent er 7.000 kr. (Din virksomhed/organisation har mulighed for, at betale dit kontingent)
 • Gruppens faste ekspert på Tax området, er Søren Dalby, CEO and Senior Partner, KPMG Acor Tax 
 • Gennemgående mødeleder og Sustainability/ESG ekspert, er Karim Buus Drif, Sustainability Business Developer and Senior Consultant, Bureau Veritas & CSR Forum Chairman and moderator 

Vil du vide mere om gruppen? 

Kontakt os på csrforum@csrforum.dk

Netværksmøde med best practice fokus på den bæredygtige skattepolitik

Netværksmøde med best practice fokus på den bæredygtige skattepolitik

Den 5. maj afholdte CSR Forum sammen med vores netværksgruppe for Tax Dirctors og Tax Managers endnu et godt og givende møde, hvor alle bidrog med stort engagement.

Reportage fra netværksmødet

I første halvleg af mødet bød Søren og Francois fra KPMG Acor Tax ind med seneste nyt på området. Her blev vi bl.a. klogere på:

 1. EBTF report on tax transparency
 2. GRI Perspective: We need to talk about Tax
 3. Amazon Inc. public CBCR saga
 4. UN Tax Convention

Derudover blev vi præsenteret for KPMG Acor Tax’ egen GRI 207 rapport, som du kan finde på websiden her

I anden halvleg diskuterede vi vores skattepolitikker med hinanden.

Kommende møder i gruppen

1. september kl. 12.00-16.00 hos CSR Forum

 • Her vil der være mulighed for, at spise frokost sammen i tidsrummet kl. 12.00-13.00, hvorefter det faglige program påbegyndes.
 • Vi arbejder fortsat på, at tilrettelægge dagen og opdaterer derfor det endelige program inden sommerferien.

24. november kl. 14.30-16.30 online via Microsoft Teams

 • Tilrettelæggelsen af programmet for dette netværksmøde sker sammen med netværksgruppen ved det foregående møde

Mere info om netværksgruppen

 • Skriv til csrforum@csrforum.dk 

Netværksgruppe åbner op for nye medlemmer

For flere og flere multinationale virksomheder handler ansvarlig skat ikke bare om at efterleve lovgivningen, men også om samfundsansvar og bæredygtighed.

Vi tilbyder Tax Directors & Tax Managers et fortroligt rum, hvor vi via netværkstanken sammen bliver dygtigere og opbygger en fælles faglig kapcitet, som styrker den enkeltes praksis hjemme i egen virksomhed.

Hvad får du?

 • Erfaringsudvekling faciliteret af tværfagligt mødeleder-team
 • Ny viden tilføres løbende i form af eksterne indlægsholdere
 • Sparring på konkrete opgaver og udfordringer
 • Networking med nogle af landets dygtigste Tax Directors & Tax Managers
 • Adgang til ekspertviden og best practice

Kommende møder

 • 5. maj kl. 13.00-16.00 (Hybrid)
 • 1. september kl. 13.00-16.00 (Hybrid)
 • 24. november kl. 14.00-16.00 (Online)

Mere info og pris 

 • 5 netværksmøder årligt
 • Årlig kontingent er 7.000 kr
 • Gruppen drives i et samarbejde mellem KPMG Acor Tax og foreningen CSR Forum
 • Skriv til csrforum@csrforum.dk, hvis du er interesseret i, at høre mere