“Digital (ud)dannelse – Bæredygtig business i en verden med Corona”

CSR Forum har bedt sine medlemmmer reflektere og komme med bud på, hvordan corona influerer eftertidens bæredygtige udvikling i erhvervslivet og samfundet generelt. Dette indlæg af Sanne Urbak, CSR Director, IBM Danmark er det femte i rækken af bidrag til den kollektive diskussion og fælles udforskning, som vi med tiden vil forsøge at omsætte til brugbar viden […]