Strategic Circularity & New Business Models – Webinar-række, netværk og Master Class forløb

Vi sætter fokus på cirkulære forretningsmodeller med afsæt i vores populære aktiviteter om emnefeltet tilbage i 2021. Vi inviterer således i 2022 til 4 webinarer og et virtuelt læringsprogram. Webinar-rækken indgår i “Tomorrow” samarbejdet, hvor en  række fagligt stærke og relevante samarbejdspartnere, deler brugbar Sustainability ekspertviden, efterprøvede metoder og værktøjer med omverden. Læs mere om […]

Sustainability/ESG/SDG Reporting – Webinar-række med fokus på best practice og etablering af endnu et netværk

Vi inviterer igen til webinar-række om Sustainability/ESG/SDG Reporting. Denne gang under titlen: “Sustainability/ESG/SDG Reporting – Best Practice & Methods“. Over 6 webinarer sætter vi i 2022 fokus på best practice samt det helhedsorienterede og systematiske arbejde med Sustainability/ESG/SDG Reporting. Webinar-rækken indgår i “Tomorrow” samarbejdet, hvor en  række fagligt stærke og relevante samarbejdspartnere, deler brugbar Sustainability […]

Læringsforløb, netværk og webinar-række om EU Taksonomien – Best practice og ekspertviden

Med udgangspunkt i en voksende efterspørgsel og succesfulde aktiviteter med omdrejningspunkt om EU Taksonomien i 2021, inviterer vi i 2022 til 6 webinarer og udbyder et virtuelt læringsprogram. Webinar-rækken indgår i “Tomorrow” samarbejdet, hvor en  række fagligt stærke og relevante samarbejdspartnere, deler brugbar Sustainability ekspertviden, efterprøvede metoder og værktøjer med omverden. Læs mere om Tomorrow her Webinar-rækken […]

Webinar-række og netværk med fokus på det strategiske og systematiske arbejde med SDG

Vi inviterer vi til en webinar-række med samlet set 6 nedslag under titlen; ”The Systematic Approach to SDG & Value Creation Across Bottom Lines” Med vores webinarer i 2022 fremhæver vi erfaringer og indsigter i en kobling til best practice og overdragelse af metoder fra en række virksomheder, der arbejder strategisk og systematisk med FNs […]