Forretning for fremtiden – en webinar-række for SMV’er

Vi anser de danske SMV’er, som yderst kapable, viljestærke og modige. Derfor er det også de danske SMV’er, der i fremtiden skal være drivkraften i den bæredygtige udvikling af vores samfund. For at understøtte SMV’ernes rejse, har vi tilrettelagt en webinar-række, hvor vi med et praksisnært fokus vil inspirere dig til, at tænke ud boxen, […]

Online møder skærper vores fælles viden om verdensmålene – SDG Leadership

Over fem online-møder har vi her i november og december dykket vi ned i substansen, udfoldet og udforsket verdensmålene. Formålet har været at skærpe de indsigter, dialoger og perspektiver, som vi allesammen bærer med os videre ind i 2021.  Møderækken 9. november  Kl 12.30-14.00 – “Hvorfor verdensmålene er vigtige…, og hvordan de egentlig går og har det?“. Analyse […]

Værdiskabelsen ved en tæt kobling af skattepraksis til virksomhedens CSR/Sustainability/SDG

Den 11. november afholdte netværksgruppen for ansvarlig skattepraksis og CSR/Sustainability/SDG, årets sidste netværksmøde. Her gav Søren Dalby, Corporate Tax Partner, KPMG Acor Tax en opsamling på netværksforløbet i 2020; “Hvad har vi lært om værdiskabelsen ved en tæt kobling af skattepraksis til virksomhedens CSR/Sustainability/SDG”.  Efterfølgende bidrog Frances Iris Lu, Head of CSR & Sustainability Services, KPMG Denmark med et crash […]

Mogens Lykketoft gæster SDG Leadership

Den 9. november blev det første af fem online sessioner med omdrejningspunkt om verdensmålene afholdt. Her bidrog Mogens Lykketoft med sin analyse på “Hvorfor verdensmålene er vigtige, og hvordan kan det være, at de lige pludselig figurerer over det hele?” CSR Forum havde inviteret på tværs af sit netværk. Mere info   Skriv til csrforum@csrforum.dk    

Netværk skubber til praksis for CSR/ESG/Sustainability reporting

Den 12. november mødtes gruppen online for at dele indsigter, sparre og diskutere. Birgitte Mogensen, Founder Board Mangement og Formand USB udvalget, FSR – danske revisorer, var dagens faglige indpisker med flg. relevante indspark: “Best practice for CSR/Sustainability/Klima rapportering med udgangspunkt i årets nominerede og vindere i regi af CSR Prisen 2020”   “Redegørelse om dataetik – […]

Kommuner for fremtiden

“Hvordan anvender vi – mest optimalt – den ny danske baseline for verdensmål, som et brugbart værktøj der understøtter mål- og implementeringsarbejdet i vores kommuner?” Dette spørgsmål blev den 29. oktober belyst i en åben dialog- og udviklingsramme med over 30 deltagende kommuner på tværs af 12 kommuner. Opsamling  Præsentation af det ny SDG Leadership Videncenter, formålet […]