VORES MEDLEMMER

Et stærkt fælleskab for Sustainability Practitioners

I CSR Forum er netværket og relationerne lige så vigtige som fagligheden her og nu. Netværkstanken er derfor i fokus, så relationerne mellem medlemmerne hele tiden styrkes og opbygges. Der er således utallige eksempler på, at stærke relationer medlemmer imellem, har resulteret i løsninger på konkrete udfordringer.

Vores medlemmer bidrager passioneret til CSR Forums Community – og de står ikke tilbage for, at dele ud af værdifulde erfaringer og indsigter – med hinanden og med omverden.

Med mere end 15 år på bagen, som non-profit forening, er medlemmernes store personlige engagement drivkraften i den løbende styrkelse og udvikling af fællesskabet.

Et stærkt fælleskab for Sustainability Practitioners

I CSR Forum er netværket og relationerne lige så vigtige som fagligheden her og nu. Netværkstanken er derfor i fokus, så relationerne mellem medlemmerne hele tiden styrkes og opbygges. Der er således utallige eksempler på, at stærke relationer medlemmer imellem, har resulteret i løsninger på konkrete udfordringer.

Vores medlemmer bidrager passioneret til CSR Forums Community – og de står ikke tilbage for, at dele ud af værdifulde erfaringer og indsigter – med hinanden og med omverden.

Med mere end 15 år på bagen, som non-profit forening, er medlemmernes store personlige engagement drivkraften i den løbende styrkelse og udvikling af fællesskabet.

R

3.000 kr. årligt

R

Alle medlemskaber er personlige og løber over 12 måneder 

R

Din virksomhed/organisation har mulighed for, at betale dit kontingent

VORES GRUPPER

Grupper der styrker din og vores viden

Vi organiserer os løbende i takt med udviklingen. I interessefælleskaber i form af mindre og større grupper, hvor vi i fuld fortrolighed deler praksisnær viden og erfaringer. Vi dykker løbende ned i specifikke områder, der optager vores medlemmer og giver mulighed for fordybelse.

I CSR Forum knopskyder der hele tiden nye grupper, hvor medlemmer går sammen og sætter fokus på et specifikt fagligt område eller en særlig branche, over længere eller kortere tid.

Alle gruppemøder faciliteres af en erfaren moderator, som sikrer fremdrift, både på møderne – og mellem møderne.

HAR DU LYST TIL AT VIDE MERE OM VORES GRUPPER? SÅ ER DU VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE OS

VORES PARTNERE

Partnerskaber for handling

Vi anser den bæredygtige udvikling, som en holdsport. Sammen med vores dygtige partnere, sørger vi hele tiden for, at være på forkant fagligt. Sammen udvikler vi brugbar viden, som vi sammen faciliterer i form af læringsbaserede aktiviteter, såsom kursusforløb, netværksgrupper, webinarer og konferencer.

Nogle af vores partnere

RUC  –  Erhvervshusene  –  KPMG Acor Tax  –  POV International

Nogle af vores partnere

KL  –  Bureau Veritas  –  CBS  –  Deloitte Economics

Nogle af vores partnere

Mandag Morgen  –  DJØF  –  SustainX  –  CIPFA

Nogle af vores partnere

Dansk Erhverv  –  FIDA  –  Dagbladet Børsen  –  Altinget

Nogle af vores partnere

Nordic Sustianability  –  Herning Kommune  –  IDA  –  Green Network

VIL DU VIDE MERE OM VORES PARTNERSKABER?