Introduktion

 

Nogle kalder CSRD direktivet en længe ventet rapporterings-revolution. Andre anser den ny lovgivning, som et hensynsløst benspænd. Uanset vores synspunkt og udgangspunkt, så skal vi forholde os til en fremtid med skærpede krav til compliance på tværs af flere bundlinjer.

I et tæt samarbejde med vores medlemmer og dygtige samarbejdspartnere, har vi derfor udviklet et virtuelt læringsforløb, der fordrer kapabilitetsopbygningen organisatorisk og styrker kvaliteten i det arbejde med CSRD direktivet, som er license-to-operate for mange virksomheder, i en ganske nær fremtid.

 

Læringsmål

 

At klæde deltagerne på til, at påbegynde CSRD-klargøringen hjemme i egen virksomhed via:

 • Indsigt i kompleksiteten og træning i evnen til, at videreformidle kravene, som din virksomhed skal forberede sig på
 • Din individuelle handlingsplan, som trin for trin strukturerer og synliggør arbejdet med CSRD-klargøringen, for ledelsen og kollegaer, i et strategisk ESG-framework
 • Indføring i efterprøvede metoder og konkrete værktøjer, der aktivt afprøves derhjemme, som en del af undervisningen
 • Best practice cases der viser vejen for, hvordan du og din virksomhed skal arbejde meningsfuldt og værdiskabende med klargøringen

 

Målgruppe

 

Forløbet henvender sig til udførende nøglepersoner i virksomheder, som ser vigtigheden af og værdien i, at være på forkant med reguleringsudviklingen. Det værende sig for eksempel disse titler:

 •       Sustainability Manager
 •       ESG Manager
 •       CSR Manager
 •       QHSE Manager
 •       Financial Controller
 •       Compliance Officer
 •       Communications Manager
 •       Andre relevante nøglepersoner i din virksomhed

 

Fagligt indhold

 

Selve læringsforløbet består af 3 sammenhængende lektioner over en periode på 3 uger + 1 opsamlende lektion ca. 3 måneder senere. Alle lektionerne undervises online og hver lektion er på 3 timer. Der er hjemmearbejde mellem de 4 lektioner.

Inden den første lektion, interviewer vores undervisere den enkelte deltager. Det er med til at kvalificere det faglige indhold og selve læringsforløbet – både for den enkelte, for gruppen og for underviserne.

I forbindelse med hjemmearbejdet mellem lektionerne står underviserne til rådighed for sparring og vejledning.

Herunder en beskrivelse af de 4 lektioner.

 

Lektion 1: Vi reducerer kompleksiteten, giver overblikket og øver os i at formidle svært stof hjemme i egen virksomhed

 

Fagligt indhold:

 • Rammesætning af CSRD direktivet samt forståelse for scope, tidshorisont og sammenhænge med EU taksonomien
 • Indflyvning til kravene til ESG-strategi, due diligence (CSDDD) og dobbelt-væsentlighed
 • Eksempler på ESRS-standarderne og virksomheders respons, herunder regnskabsprincipperne
 • Best practice case med virksomhed i stor regnskabsklasse C

Hjemmearbejde:

 • Dagens læring sættes i spil derhjemme med en formidlingsøvelse, i form af et orienteringsmøde for en mindre og fortrolig forsamling af relevante ledere og kollegaer

Læringsmål:

 • Efter den første lektion og udførelse af hjemmearbejdet, er deltagerne blevet klædt på til at videreformidle CSRD direktivet, ESRS standarderne, krav til due diligence processer, dobbelt væsentlighed (CSDDD) og EU taksonomi sammenhænge – og hvad det betyder for virksomheden

 

Lektion 2: Vi finder vores udgangspunkt og ESG-rammesætter vores CSRD-strategi

 

Fagligt indhold:

 • Opfølgning på første lektion og hjemmearbejde
 • Introduktion til et strategisk ESG-framework med fokus på udarbejdelsen af eget roadmap
 • Demonstration af CSRD-kortlægnings- og styringsværktøj med fokus på datakvalitet
 • Best practice case med virksomhed i stor regnskabsklasse C

Hjemmearbejde:

 • Indledende CSRD-kortlægning og identificering af indsatsområder
 • Overordnet kortlægning af relevant CSRD-data og vurdering af kvalitet

Læringsmål:

 • Efter lektion 2 er deltagerne klædt på til at påbegynde arbejdet med CSRD-klargøringen derhjemme, med afsæt i ESG
 • Med udgangspunkt i hjemmearbejdet bliver deltagerne desuden i stand til at identificere og overordnet prioritere de indsatsområder, der knytter sig til de rapporteringer og dokumentationskrav, der stilles til egen virksomhed

 

Lektion 3: Governance og roadmap for målrettede og sammenhængende CSDR-handling

 

Fagligt indhold:

 • Opfølgning på anden lektion og hjemmearbejde
 • Introduktion til CSRD governance-model med fokus på organiseringen af arbejdet hjemme i egen virksomhed
 • Indføring i metode til brug for udarbejdelse af eget CSRD-roadmap – sådan kommer jeg i gang allerede i dag
 • Best practice case med virksomhed i stor regnskabsklasse C

Hjemmearbejde:

 • Beskrivelse af virksomhedens CSRD governance-struktur og en tegning af den organisation, der skal drive udviklingen derhjemme
 • Udarbejdelse af udkast til CSRD-roadmap og dialog med ledelsen og eventuelt bestyrelsen

Læringsmål:

 • Efter lektion 3 er deltagerne klædt på til at udarbejde en beskrivelse, der rammesætter organiseringen af og governance-strukturen af CSRD-klargørings-processen.
 • Deltagerne vil desuden være i stand til at udarbejde virksomhedens egen CSRD-roadmap frem mod 2025.

 

 

Lektion 4: Opfølgning, sparring og etablering af alumne gruppe med fokus på fortsat fastholdelse af CSRD-klargøringen derhjemme

 

Fagligt indhold:

 • Opfølgning på lektion 3 og hjemmearbejde
 • Bordet rundt og sparring på udfordringer med undervisere og resten af gruppen
 • Etablering af alumne gruppe med afsæt i netværkstanken

Læringsmål:

 • Efter lektion 4 er deltagerne blevet en del af noget større og indgår nu i det netværk, som vil være konstanten og go-to-place for sparring, når opgaven hos hjemme i egen virksomhed, føles uoverskuelig og endeløs

 

Kursuskalender

 

Alle lektioner foregår online og i tidsrummet kl. 09.00-12.00.

Marts/april 2023:

 • Lektion 1: Onsdag den 15. marts
 • Lektion 2: Onsdag den 29. marts
 • Lektion 3: Onsdag den 19. april
 • Lektion 4: Planlægges på lektion 2 (Ca. 3 måneder efter lektion 3)

 

Undervisere

 

 • Carina Hedemark, Ejer og rådgiver, ESG Management
 • Karim Buus Drif,  Sustainability/CSR/SDG/ESG VIP-mentor og professionel underviser

 

Både Carina og Karim indgår i den hårde faglige kerne i CSR Forum. De er bl.a. en del af den arbejdsgruppe, der tilrettelægger og faciliterer foreningens mange populære og gratis webinarer.

Der trækkes derudover på dygtige eksperter og super-udøvere i CSR Forums medlemskorps, som gæsteundervisere.

 

Priser, mere info og tilmelding

 

 • Deltag ved vores infomøde om forløbet den 8. december kl. 08.30-09.00. Tilmeld dig her
 • 5.000 kr. for CSR Forum medlemmer
 • 7.000 kr. inkl. 12 måneders CSR Forum medlemskab, som er obligatorisk for deltagelse
 • Alle priser er inkl. din egen handlingsplan, undervisningsmaterialer, anvendte slides, optagelser, metoder og værktøjer
 • Send en mail for mere info om forløbet: csrforum@csrforum.dk