CSR Forum peger på: Kursus om FNs 17 verdensmål – strategiske muligheder og praktisk implementering

Dato/klokkeslæt
20.08.2018 - 24.08.2018 | 9:00 - 16:30

Lokation
KU, Søndre Campus, Juridisk Fakultet, Karen Blixens Plads 16, 2300 København S


Fagligt afsæt 

Der er en voksende forståelse for, at bæredygtig udvikling er en forudsætning for virksomheders fortsatte vækst og samfundets udvikling. Der tales ikke længere kun om ’license to operate’ men ’license to grow’. Derfor kan organisationer og virksomheder ikke komme udenom at forholde sig til bæredygtighedsagendaen. I 2015 vedtog FN’s medlemslande 17 verdensmål, Sustainable Development Goals, også kaldet SDGs. Disse adskiller sig fra tidligere udviklingsmålsætninger ved at de ikke alene retter sig mod forhold i udviklingslande, men også om forhold for alle verdens beboere. I særdeleshed, hvordan det globale samfund forvalter de begrænsede ressourcer vi har til rådighed. En anden væsentlig forskel er, at der lægges op til, at den private sektor skal spille en større rolle i at nå målene. Hvordan skal den enkelte virksomhed forholde sig til målene?

Fagligt fokus

Efter deltagelse i kurset vil du:

 • Være opdateret på viden omkring verdensmålene og deres internationale status og danske implementering.
 • Have indsigt i, hvorledes forskellige organisationer og virksomheder arbejder med verdensmålene i deres strategi.
 • Have en SDG-værktøjskasse du kan bruge i din egen virksomhed eller organisation til at sikre dennes resiliens.
 • Have adgang til et SDG-forum, der kan udgøre en blivende ressource i forhold til din organisation eller virksomheds fremtidige håndtering af verdensmålene.

Kursusindhold

 • En introduktion til verdensmålene, deres baggrund og status.
 • Udfordringer i forhold til implementering af verdensmålene i forskellige erhvervsprocesser, samt de værktøjer man p.t. har til rådighed for implementeringen.
 • Alle 17 verdensmål vil blive introduceret, men fokus vil være på interaktionen målene imellem.
 • Præsentationer af forskellige organisationers og virksomheders strategier for håndtering af verdensmålene, samt flere workshops, hvor kursusdeltagere får mulighed for i fællesskab at definere strategier for håndteringen af verdensmålene i forskellige situationer, f.eks. rapportering.

Kursusledere

 • Katherine Richardson, Professor, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet og leder af Sustainability Science Center
 • Steen Hildebrandt, Professor emeritus, Institut for Marketing og Organisation, Aarhus Universitet

Andre undervisere

 • Michael Zwicky Hauschild, Professor, Danmarks Tekniske Universitet
 • Neil David Burgess, Professor, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet og leder af
 • Science Program, United Nations Environment Program, World Conservation Monitoring Centre, Cambridge, England
 • Kristian Cedervall Lauta, Lektor, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet og leder af COPE – Copenhagen Center for Disaster Research

Derudover præsentationer ved forskellige samfundsaktører (politikere og virksomhedsrepræsentanter), som adresserer praktiske erfaringer ved implementering af Verdens Bæredygtigheds Målsætninger.

Deltagelse

Lukket for tilmelding. Læs mere om kurset og Copenhagen Summer University her

CSR Forum kontaktperson

Bibi Kristiansen, CSR Forum Partnerships 

Kontakt Bibi her