Generalforsamling 2017

Dato/klokkeslæt
20.12.2017 | 16:30 - 17:30

Lokation
Kulturstationen, Jernbane Allé 38, , 2720 København


Deltag til vores generalforsamling onsdag den 20. december.

Vi har brugt det seneste år på at bygge et solidt grundlag for foreningen og glæder os til at præsentere det for dig.
Derudover forelægger vi naturligvis regnskabet, og der vælges bestyrelse og bestyrelsessuppleant.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling indeholder følgende punkter

Jf. foreningens vedtægter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Eventuelle forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Forslag til behandling under ethvert af dagsordenens punkter skal ved navns underskrift tilstilles bestyrelsens forperson Karim Buus Drif  senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Bestyrelsens inputs til generalforsamlingen i CSR Forum 2017

Jf. ovenstående:
5. Nuværende pris for 12 måneders kontingent er 300,- for Students og 500,- for Professionals
6. 3 poster i bestyrelsen skal besættes, herunder kasserer Tilmelding og afbud til generalforsamling i CSR Forum 2017

Tilmelding

Skriv til CSR Forums sekretariatsleder Per Baar Kæseler senest den 12. december. Pers mail er: csrforum@csrforum.dk

Generalforsamlingen er for foreningens betalende medlemmer. Tøv ikke med at kontakte os, hvis du gerne vil deltage, selvom du endnu ikke er betalende medlem!

Vel mødt!
CSR Forums bestyrelse og CSR Forums sekretariat