“Partnerskab for handling – erhvervslivet som medspiller af den lokale bæredygtige omstilling” – Webinar med FN17 Business center i Viborg Kommune & Nyborg Kommune

Dato/klokkeslæt
08.11.2021 | 9:00 - 10:00

Lokation
, ,


Denne online event indgår i webinar-rækken under titlen “Kommunerne som accelerator af den bæredygtige transformation”, som er fagligt udviklet af CSR Forum, SDG Leadership, KL og Bureau Veritas i et tæt parløb med flere kommuner på tværs af landet.

Fagligt fokus 

Verdensmål 17 sætter fokus på partnerskaber. På dette webinar sætter vi fokus på kommunernes samarbejde med det lokale erhvervsliv om bæredygtige udvikling og FN`s verdensmål.

Program

9.00

Velkomst

9.05

FN17 Business center i Viborg understøtter virksomheder i at gøre verdensmål til forretning”  ved bestyrelsesformand Carsten Stenrøjl 

FN17 Business center er et etableret som et partnerskab af en række aktører og Viborg Kommune. Målsætningen er at støtte virksomheder, især SMV`ere i at forløse deres fulde potentiale. Efter model fra sportens verden er der etableret et fysisk center, hvor virksomheder kan sende medarbejdere hen for at modtage koncentreret træning med udgangspunkt i virksomhedens egne styrker og svagheder. Centret består af 3 sammenhængende dele: akademi, inkubator og eksploratorium

Carsten Stenrøjl  vil på webinaret fortælle om partnerskabets konstruktion og foreløbige resultater

9.30

Nyborg Kommunes arbejde med politik for grøn omstilling med særligt fokus på verdensmål 12 – ansvarligt forbrug og produktion”, ved Nyborg Kommunes Erhvervs- og Udviklingschef Babak Djarah

Nyborg kommune vedtog i 2020 en politik for grøn omstilling. Politikken fokuserede som et af indsatsområderne på hvordan kommunen kunne understøtte lokale virksomheders arbejde med den grønne omstilling og muligheder for at skabe forretning heraf. Der er formuleret en række konkrete målsætninger:

  • styrke de cirkulære virksomheder og sikre de bedste betingelser for at klynger der arbejder med cirkulær produktion kan tiltrække nye virksomheder
  • styrke symbiosesamarbejdet, så ressourcer udnyttes gensidigt fx varme, køl, organisk materiale
  • understøtte implementering af kodeks for bæredygtigt byggeri

Babak Djahari vil på webinaret fortælle om kommunens arbejde med at støtte disse målsætninger.

9.55

Opsamling og afrunding

10.00

Tak for i dag

Mere info og tilmelding 

  • Det er gratis at være med
  • Symposiet afholdes via over Microsoft Teams
  • Skriv til csrforum@csrforum.dk for tilmelding