SDG Leadership workshop for kommuner og offentlige organisationer

Dato/klokkeslæt
21.11.2018 | 9:30 - 13:30

Lokation
Mandag Morgen, Ny Kongensgade 10, København K


Værdi på flere bundlinier (Intro)

Udgangspunktet er at SDG’erne (verdensmålene) skal tænkes helt ind i de offentlige organisationers kerneopgave. SDG’erne handler om at lede og udvikle lokale bæredygtige samfund.

Når vi flytter fokus fra den mere lukkede, formelle organisation, der giver service til borgeren, til den offentlige organisation som et rodnet af værdiskabende relationer, bliver det muligt at skabe nye løsninger, at se sammenhænge og at håndtere kompleksitet.

Udgangspunktet er således, at SDG’erne ikke kun handler om at måle eksisterende grønne indsatser. Det handler også om at bruge SDG’erne som driver for at iværksætte et ledelsesmæssigt skift.

Når SDG’erne bliver brugt til at skabe og lede transformationer og sammenhænge kan offentlige organisationer potentielt skabe værdi på flere bundlinjer.

Baggrund for og formål med workshoppen

Altinget/Mandag Morgen og CSR Forum er gået sammen i et partnerskab, som har til formål, at styrke danske organisationers arbejde med verdensmålene. I tråd med verdens mål nummer 17 (Partnerskaber for handling), bringer SDG Leadership, relevante aktører fra den private, offentlige og civile sektor, sammen i fire faglige netværk for – på et oplyst grundlag – at diskutere og samskabe nye metoder til, hvordan erhvervslivet og kommunerne kan bruge FNs verdensmål til at skabe øget vækst og samtidig fremme en bæredygtig udvikling.

Læs mere om SDG Leadership projektet her

Offentlige direktører og ledere inviteres med til at kickstarte SDG Leadership netværket for offentlige organisationer gennem en samskabende proces. Processen, der samtidig er en aktionsforskningsproces, startes med en workshop, som skal inspirerer kommunerne til at skabe og formidle viden.

I samarbejde med forskerteamet bag Aktionsuniversitet; Christa Breum Amhøj og Oleg Koefod, startes procesen med afsæt i workshoppen. Deltagerne samskaber fagligt indhold med afsæt i deres arbejde med SDG’erne. Resultatet formidles i forbindelse med  netværkets første møde den 6. februar 2019

Målgruppe for workshoppen 

Kommunale direktører og offentlige ledere, der har stærke ambitioner på deres organisationers og samfundets vegne og derfor søger nye løsninger på morgendagens udfordringer.

Program for workshoppen 

08.30-09.00

Indregistrering, morgenmad og networking

09.00-09.00

Velkomst og præsentation af dagens program v. Christa Breum Amhøj, PhD. Post Doc, Centerleder, Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse, CBS

09.05.09.10

Præsentation af SDG Leadership netværket v. Maria W. Reinhard, Projektchef, CSR Forum

09.10-09.30

Introduktion til Aktionsuniversitets forskningsprojekt med fokus på etableringen af en en fælles kommunal SDG læringsplatform og et eksempel på digital fællesskabelse v. Christa Breum Amhøj og Oleg Koefoed, Ekstern lektor, Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi, CBS

09.30-10.30

Tre inspirationscases i Round Table format v. Line Vind, Chefkonsulent, Strategi, kommunikation og HR, Gladsaxe Kommune, Frank E. Andersen, Kommunaldirektør, Slagelse kommune og Ulla Varneskov, Chief Resilience Officer, Chefkonsulent, Integration, Boligsocialt Samarbejde & Resiliens, Vejle Kommune

10.30-10.45

Kaffepause og networking

10.45-11.10

Fælles øvelse – Kortlægning af udfordringer og muligheder med afsæt i de tre inspirationscases  v. Christa Breum Amhøj og Oleg Koefoed

11.10-11.25

Gruppeøvelse – Diskussion af ovenstående i relation til egne  konkrete cases og potentialer Christa Breum Amhøj og Oleg Koefoed

11.25-11.45

Opsamling på ovenstående diskussioner i plenum v. Christa Breum Amhøj og Oleg Koefoed

11.45-12.15

Frokost og networking

12.15-12.45

Fælles involverende dialog i plenum – Hvordan kan identificerede udfordringer omvendes til værdiskabende mulige handlinger? Christa Breum Amhøj og Oleg Koefoed

12.45-13.00

Opsamling og næste skridt v. Maria W. Reinhard og Christa Breum Amhøj

Deltag på workshoppen 

  • Deltagelse i workshoppen er gratis
  • Tilmeldingsfristen er onsdag d. 14 november
  • Efter først-til-mølle-princippet
  • Max 15 deltagere.
  • For tilmelding skriv til sekretariatet@csrforum.dk