SDG Leadership workshop for virksomheder

Dato/klokkeslæt
23.10.2018 | 9:30 - 13:00

Lokation
Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde Universitet Hus 25.1, 4000 Roskilde


Baggrund for workshoppen 

Mandag Morgen/Altinget og CSR Forum er gået sammen i et partnerskab, som har til formål, at styrke danske organisationers arbejde med verdensmålene.

SDG Leadership projektet bringer relevante aktører fra den private, offentlige og civile sektor sammen i fire faglige netværk for at dele viden og indsigter samt samskabe nye metoder med verdensmålene som strategisk framework for øget økonomisk vækst og samtidig fremme en bæredygtig udvikling.

Med afsæt i verdensmål nummer 17 (Partnerskaber for handling) bearbejdes det faglige indhold på tværs af de fire netværk og kvalificeres løbende med relevante partnere i SDG Leadership projektnetværket, herunder en række udvalgte forskningsprojekter. Forskere på tværs af CBS, KU, Aarhus Universitet og RUC er involverede i den faglige kvalitetssikring ved bl.a. at bidrage til SDG Leadership projektet med relevante konferencer, workshops, muligheden for aktionsforskning med feedbackstrukturer og forskningsresultater.

Nærværende workshop er tilrettelagt som en break out session i regi af en to dages international forskningskonference, under titlen; Sustainable Development Goals” (SDG’s), Ethics and Global Business i samarbejde med Research Group on Leadership and Organization, ISE and the Program on Social Entrepreneurship, IMT.

Målgruppe

Erhvervsledere, der har stærke ambitioner på sin organisations og samfundets vegne og derfor søger nye løsninger på morgendagens udfordringer.

Faglig mission

Missionen med workshoppen er at give mulighed for at dele viden og indsigter fra praksis med fokus på deltagernes egne medbragte SDG Business Cases. Missionen er endvidere, at etablere nye partnerskaber med verdensmålene som strategisk framework samt at samskabe fagligt indhold til igangsættelsen af et fagspecifikt SDG Leadership netværk for ovenstående målgruppe, i løbet af februar 2019.

Indlægsholdere

  • Dorthe Aaboe Kallestrup, CSR Manager, Egetæpper A/S
  • Sasha Beckmann, Senior Consultant, Lendager Group 
  • Kasper Larsen, Kommerciel Direktør / CCO, KLS Pureprint A/S

Forbehold for ændringer.

Program

09.30-10.00 – Indregistrering, forplejning og uformel networking

10.00-10.15 – Velkomst, præsentation af program og netværkstanken i SDG Leadership projektet

10.15-11.15 – Præsentation af tre SDG Business Cases samt indlæg fra forskere

11.15-11.45 – Diskussion

11.45-12.15 – Partnerskab for handling. Muligheder og næste skridt

12.15-12.30 – Opsamling

12.30-13.00 – Netværksfrokost

Deltagelse 

  • Deltagelse i workshoppen er gratis.
  • Tilmeldingsfristen er fredag den 19. oktober klokken 14.00.
  • Max 15 deltagere.
  • Efter først-til-mølle-princippet.

Send en mail til CSR Forum for deltagelse til sekretariatet@csrforum.dk