Tax Governance Konference – I samarbejde med Økonomisk Ugebrev Samfundsansvar

Dato/klokkeslæt
20.03.2019 | 8:30 - 15:30

Lokation
Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København K


Tax Governance – om ansvarlig skattepraksis

CSR Forum og Økonomisk Ugebrev Samfundsansvar i samarbejde til ny konference!

 

Indlæg fra: 

 • Sune Hein Bertelsen, Seniorchefkonsulent, Advokat, Dansk Industri
 • Frank Larsen, Skattechef Formue & Investering, Nykredit
 • Karl Berlin, Head of Tax, Finance & IT, Ørsted
 • Jesper Cassøe, Head of Group Tax, TDC
 • Mette Mellemgaard Jakobsen, Vice President, Head of Group Tax & Structure, FLSmidth
 • Lars Koch, Politisk chef, Mellemfolkeligt Samvirke
 • Sune Schackenfeldt, administrerende direktør, PBU Pædagogernes Pension
 • Rasmus Juhl Pedersen, Head of ESG, PBU Pædagogernes Pension
 • Redaktør Joachim Kattrup, Økonomisk Ugebrev

 

Pris for deltagelse

 • 3.995,00 – For ikke-abonnenter og ikke-CSR Forum medlemmer. Inklusiv 1 måneds adgang til www.esg.ugebrev.dk + 12 måneders CSR Forum medlemsskab + kompendium om Tax Governance
 • 1.995,00 – For abonnenter på Økonomisk Ugebrev  og CSR Forum medlemmer. Inklusiv kompendium om Tax Governance

Temaer

 • Sådan rapporterer top 100 om skatteforhold
 • Grænser og principper for Tax Governance
 • Forskel på skatterådgivning og skattevejledning
 • Ny skattepolitik hos Ørsted
 • FLSmidths erfaringer med skat i ikke-OECD-lande
 • TDC – nyt fokus med nye ejere
 • Kapitalforvalters Tax engagement
 • Investors erfaringer med ansvarlige skatteprincipper
 • NGO-perspektiv om ansvarlig skat

Derfor skal du deltage

Virksomhedernes skattebetalinger er under stigende offentlig bevågenhed. En række spektakulære sager om skatteunddragelse har intensiveret offentlighedens opmærksomhed på både landes og virksomheders skattepolitikker, tilgængelige oplysninger og etiske principper for skattetænkning. Den intensiverede opmærksomhed har allerede betydet nye krav til virksomheder, og det er forventeligt at flere EU-regler ser dagens lys i de kommende år. Mange virksomheders ledere søger derfor svar på både nye regler og hvordan nye principper for virksomhedens skattepolitik skal ind-rettes og kommunikeres. Denne konference giver svar, praktiske eksempler og debatterer grænser, principper og ny lovgivning for Tax Governance i erhvervslivet og for investorer.

 

Masser af viden med hjem

På konferencen har vi samlet en række eksperter og praktikere, der sammen har indgående kend-skab og holdninger til skatteforhold. Deltagerne får dermed indsigt i hvor diskussionen om virksomhedernes skattebetalinger bevæger sig hen, samt en række konkrete erfaringer til at formulere nye skattepolitikker i en ny virkelighed med nye regler og øget opmærksomhed fra offentligheden.

 

Networking

Endelig får du også lejlighed til at møde andre, der er ledere i erhvervslivet og som også søger nye løsninger på skatteområdet.

 

Målgruppe

Konferencen henvender sig til rådgivere og ledere på mellem- eller topniveau på tværs af brancher, der arbejder professionelt med skat og samfundsansvar. Fælles for deltagerne er, at de ta-ger skattepolitik og ansvarlighed alvorligt og erkender, at betingelserne vil ændre sig markant de kommende år. Konferencen er særlig relevant for CFO´er, CSR-chefer, Compliance-ansvarlige, Skattechefer, IR-ansvarlige, repræsentanter for NGO´er samt professionelle investorer.

 

Program

08.45 Registrering
09.15 Velkomst og introduktion ved CSR Forum & Økonomisk Ugebrev
09.20 Tax Governance Rating 2019
Sådan rapporterer de 100 største danske virksomheder om skatteforhold.
Økonomisk Ugebrev Ledelse tager pulsen på danske Top 100 selskabers skatterapporteringer. Vi præsenterer resultaterne, vindere og tabere.
Redaktør Joachim Kattrup, Økonomisk Ugebrev 

09.35 Grænser og principper for Tax Governance 
Udviklingen de seneste år fra et erhvervsperspektiv
• Betydning af arbejdet i OECD om international skat
• Betydning af arbejdet i EU om international skat
• Hvor meget kan virksomhederne selv bestemme?
• Forskellen på ulovlig skatteunddragelse og lovlig skatteundgåelse
• Landenes indflydelse og interesser
Sune Hein Bertelsen, Seniorchefkonsulent, Advokat, Dansk Industri

10.05 Q&A til Sune Hein Bertelsen

10.10 Kaffepause

10.25 Forskel på skatterådgivning og skattevejledning
Skattepolitik i Nykredit
• Forskel på skatterådgivning og skattevejledning
• Afgrænsning af ønsket rådgivningsansvar
• Rådgivning om skatteforhold (eksempler fra intern forretningsgang)
• God skik regler om skat
Frank Larsen, Skattechef Formue & Investering, Nykredit

10.55 Q&A til Frank Larsen

11.00 Ny skattepolitik hos Ørsted
CSR i Ørsted, og hvordan det hænger sammen med skat
• Processen med at lave en ny skattepolitik
• Hvad var vigtigt for os
• Hvordan samarbejdede vi med resten af forretningen
• Eksempler på hvad ny skattepolitik betyder i praksis
Karl Berlin, Head of Tax, Finance & IT, Ørsted

11.30 Q&A til Karl Berlin

11.40 Frokost

12.15 TDC – skattepolitik med nye ejere
TDC-skattepolitik baseret på B-team principper
• Fra børsnoteret til pensionsejet – nyt skattefokus
• Kommunikation og omdømme
Jesper Cassøe, Head of Group Tax, TDC

12.45 Q&A til Jesper Cassøe

12.50 FLSmidths´ Skattepolitik
Offentliggjort skattepolitik & arbejdet med skat i en international koncern
• Erfaring med væsentlige aktiviteter udenfor OECD.
• Gennemsigtighed og erfaringer fra Tax Governance samarbejdet med Skat
Mette Mellemgaard Jakobsen, Vice President, Head of Group Tax & Structure, FLSmidth

13.20 Q&A til Mette Mellemgaard Jakobsen

13.25 Pause

13.40 NGO-perspektiv om Ansvarlig skat: Status fem år efter debatten 
Hvor langt er vi kommet og hvor langt har vi igen for at få en ansvarlig skatte-praksis?
• Hvad er god praksis for ansvarlig skat for selskaber og investorer?
• Hvorfor er gennemsigtighed en afgørende faktor for ansvarlig skat?
• Hvad er de centrale redskaber og tilgange?
• Frivillighed versus regulering for ansvarlig skat
Lars Koch, Politisk chef, Mellemfolkeligt Samvirke

14.10 Q&A til Lars Koch

14.15 Pause

14.25 Investors erfaringer med ansvarlige skatteprincipper 
PBU´ egen skattedoktrin – hvorfor
• Investor dilemmaer med strukturering af investeringer
• Skattescreening af investeringsporteføljen
• Aktivt ejerskab og dialog med virksomheder om skat
• Debat og offentlig dialog om skattepraksis
Sune Schackenfeldt, administrerende direktør, PBU Pædagogernes Pension
Rasmus Juhl Pedersen, Head of ESG, PBU Pædagogernes Pension

14.55 Q&A til Sune Schackenfeldt

15.00 Kapitalforvalters Tax engagement 
PRI-samarbejde om skatte engagement og gennemsigtighed
• Emerging Market skatte problemstillinger
• Investeringscasen – risiko og låste aktiver ved skattely
• Tax ESG-Guidelines for kapitalforvaltere og investorer
Arvinder Tiwana, Senior ESG Analyst, Nordea

15.30 Q&A til Arvinder Tiwana
15.35 – 16.00 Afslutning og networking 

Tilmelding

 • Max. 50 deltagere
 • Først-til-mølle-princippet
 • Tilmeldingsfrist er fredag den 15. februar 2019
 • For deltagelse skriv til sekretariatet@csrforum.dk  

Læs mere om konferencen her