Workshop om etik og menneskerettigheder ift. offshoring og outsourcing med særligt fokus på Fashion-industrien.

Dato/klokkeslæt
31.05.2017 | 17:00 - 19:00

Lokation
CBS -Solbjerg Plads, Solbjerg Plads 2, 2000 Frederiksberg


Kort akademisk oplæg , som har til formål at give et billede af, hvordan det forholder sig i den virkelige verden, og hvilke problematikker man som virksomhed møder.

Det er et lukket arrangement, hvor en studerende fra oikos Copenhagen vil dele noget af det, hun lærte på oikos Winter School 2017. Hun vil udfra materiale fra førnævnte konference opstille nogle spørgsmål og problemstillinger, som vi derefter vil diskutere.

Arrangementet er en del af et projekt om at opkvalificere CSR Forums medlemmersammen med morgendagens ledere og gøre dem i stand til at diskutere centrale problemstillinger indenfor bæredygtig og ansvarlig ledelse. Dette er anden workshop, og skal ses som en del af et større projekt, som er under udvikling, hvor formatet fortsat evalueres.

Max 10-15 deltagere.

Lokale følger.