Webinar med AP Pension – Den bæredygtige organisation

Microsoft Teams

Én af dansk erhvervslivs største udfordringer er evnen til at opbygge organiseringsformer, der både understøtter en hård konkurrencedygtig drift ift. den nuværende forretningsmodel samtidig med at den hurtige bæredygtige udvikling af vores samfund, skal indfanges i nye produkter til fremtidens kerneforretning. Bæredygtighedsagendaen udvikles særligt i disse år. I april 2021 offentliggjorde Europa-Kommissionen forslaget, CSRD - […]