For flere og flere multinationale virksomheder handler ansvarlig skat ikke bare om at efterleve lovgivningen, men også om samfundsansvar og bæredygtighed.

Sammen med KPMG Acor Tax  tilbyder vi Tax Directors & Tax Managers et fortroligt rum, hvor vi sammen bliver dygtigere og opbygger en fælles faglig kapacitet, som styrker den enkeltes praksis hjemme i egen virksomhed.

Netværksgruppen tæller for nuværende 14 medlemmer, som hver i sær dygtigt udvikler og dagligt driver skattepolitikken i de allerstørste virksomheder.

Fokus er på den gode skattepolitik og ansvarlige praksis i koblingen til bæredygtighed og ESG.

 

Hvad får du ved at være en del af gruppen?

 • Erfaringsudvekling faciliteret af tværfagligt mødeleder-team
 • Ny viden tilføres løbende i form af eksterne indlægsholdere
 • Sparring på konkrete opgaver og udfordringer
 • Networking med nogle af landets dygtigste Tax Directors & Tax Managers
 • Adgang til ekspertviden og best practice

Møder i gruppen 2023

 • 28. februar kl. 09.00-11.00 – online
 • 13. april kl. 12.00-16.00 – fysisk
 • 23. maj 09.00-11.00 – online
 • 23. august 09.00-11.00 – online
 • 5. oktober 12.00-16.00 – fysisk

 

Mere info og pris

 • 5 møder årligt – 3 online møder à 2 timer og 2 fysiske møder à 4 timer inkl. frokost
 • Årlig kontingent er 9.000 kr. (Din virksomhed/organisation har mulighed for, at betale dit kontingent)
 • Gruppens faste ekspert på Tax området, er Søren Dalby, CEO and Senior Partner, KPMG Acor Tax
 • Gennemgående mødeleder og Sustainability/ESG ekspert, er Karim Buus Drif, Sr. Sustainability advisor & CSR Forum Chairman

Vil du vide mere om gruppen? 

Kontakt os på csrforum@csrforum.dk